Професионална отговорност на кредитни посредници
Спокойствие за Вас и Вашите клиенти ако се наложи да заплатите компенсации към тях.

Застраховката е предназначена за кредитни посредници и покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на свои клиенти.

Застраховката е задължителна съгласно чл. 51, ал. 1, т.5 от Закон за кредитите за  недвижими имоти на потребители.

  • Конкурентни тарифни условия.
  • Прецизност при ликвидацията.

Предмет на обезщетение по застраховката са всички суми, в рамките на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият е задължен по закон да изплати на потребители на кредити за недвижими имоти, като компенсация за вреди, вследствие виновно неизпълнение на задълженията му като кредитен посредник, включително от небрежност, грешки и пропуски.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България,  освен ако страните не са договорили друго в застрахователната полица.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Минималните лимити, определи по закон, са 460 000 евро за всяко събитие и 750 000 евро в агрегат.

За повече информация относно продукта застраховка "Професионална отговорност на кредитни посредници можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

 

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Застраховката е предназначена за кредитни посредници и покрива всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати като компенсация за вреди, причинени на свои клиенти.

Застраховката е задължителна съгласно чл. 51, ал. 1, т.5 от Закон за кредитите за  недвижими имоти на потребители.

  • Конкурентни тарифни условия.
  • Прецизност при ликвидацията.

Предмет на обезщетение по застраховката са всички суми, в рамките на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият е задължен по закон да изплати на потребители на кредити за недвижими имоти, като компенсация за вреди, вследствие виновно неизпълнение на задълженията му като кредитен посредник, включително от небрежност, грешки и пропуски.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България,  освен ако страните не са договорили друго в застрахователната полица.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Минималните лимити, определи по закон, са 460 000 евро за всяко събитие и 750 000 евро в агрегат.

За повече информация относно продукта застраховка "Професионална отговорност на кредитни посредници можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

 

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти