Инцидент може да се случи навсякъде и по всяко време.

Трябва да можем да разчитаме на всеки около нас!
Стани "Спасител на животи"!

                            

Какво е програмата "Спасители на животи"?

При животозастрашаващи инциденти първите 3 минути са решаващи за пострадалия.


В същото време под 30 % от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ. А според статистиката дори и най-бързите ли­нейки в Европа пристигат на мястото на инцидента за не по-малко от 5 до 8 минути.

Това причината Групама да започне програма на международно ниво под надслов "Спасители на животи".

Програмата „Спасители на животи“ се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ. От 2022 г. Групама в България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, както и участва в различни събития за популизиране на техники за първа помощ, заедно със своите партньори.

Причини да се обучиш

                 

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА

Защитете, предупредете, спасете 

                              

* Информацията на този сайт представя само някои от най-основните стъпки за оказване на първа помощ при инцидент, не е изчерпателна и не обхваща изцяло методите за действие в разиграваните ситуации. За да можете да сте по-информирани и добре подготвени, препоръчваме ви да се включите в някои от обучителните курсове в мрежата на партньорите ни, посочени по-долу. 

Научете повече

                                       

Основни партньори

От социалните мрежи