Спокойствие и сигурност за работодатели и служители
Спокойствие и сигурност за работодатели и служители
Широк обхват от застрахователни покрития
Конкурентни тарифни условия
Възможност за разнообразни отстъпки
Възможност за покритие за цял свят
Служителите са най-големият капитал във всяка една компания. Ето защо тяхното спокойствие и удовлетволеност са важни за всеки един работодател.
Застраховките на Групама, предназначени за работодатели предоставят на Вашите служители задължителна отговорност при трудова злополука и възможност за допълнителна защита срещу риск от злополука или заболяване по време на работа или през свободно време.

                                   

Защита при заболяване и злополука Защита при трудова
или битова злополука
Ефективна защита за работодатели
За лица от 14 г. до 64 г. За лица от 14 г. до 74 г. По отношение на служители и работници
Групова рискова застраховка "Живот" Групова застраховка "Злополука" Отговорност на работодателя
Покритие Научи повече Научи повече Научи повече
Смърт вследствие на заболяване
Смърт вследствие на заболяване
Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване
Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на заболяване
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
Смърт вследствие на злополука (трудова/битова)
Смърт вследствие на злополука (трудова/битова)
Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука (трудова/битова)
Трайно намалена или загубена работоспособност вследствие на злополука (трудова/битова)
Временна неработоспособност вследствие на злополука (трудова/битова)
Временна неработоспособност вследствие на злополука (трудова/битова)
Медицински разходи в резултат на злополука
Медицински разходи в резултат на злополука
Фрактура в резултат на злополука
Фрактура в резултат на злополука
Изгаряне в резултат на злополука
Изгаряне в резултат на злополука
Медицински транспорт в резултат на злополука
Медицински транспорт в резултат на злополука
Оперативно лечение в резултат на злополука
Оперативно лечение в резултат на злополука
Спешна стоматологична помощ в резултат на злополука
Спешна стоматологична помощ в резултат на злополука
Хоспитализация в резултат на злополука
Хоспитализация в резултат на злополука
Възстановяване след хоспитализация в резултат на злополука
Възстановяване след хоспитализация в резултат на злополука
Отговорност при трудова злополука
Отговорност при трудова злополука
Съдебни разноски по дела срещу работодателя, във връзка с трудова злополука
Съдебни разноски по дела срещу работодателя, във връзка с трудова злополука
Целесъобразно направените от работодателя разходи за ограничаване на вредите във връзка с трудова злополука.
Целесъобразно направените от работодателя разходи за ограничаване на вредите във връзка с трудова злополука.

Легенда

включено покритие

покритие по избор на клиента