Защита за големи производствени и непроизводствени обекти
Широк набор от покрити рискове и високи лимити на отговорност

        

Застраховка "Индустриален пожар"
Застраховка "Индустриален пожар"
Защита за собственици или отговорни лица на големи административни обекти, както и на големи търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност.
Застраховка "Всички рискове"
Застраховка "Всички рискове"
Максимална защита за големи производствени и непроизводствени обекти на база "всички рискове".
Застраховка "Електронна техника и оборудване"
Застраховка "Електронна техника и оборудване"
Защита на електронно оборудване по време на производствена експоатация.
Застраховка "Строително-монтажни рискове"
Застраховка "Строително-монтажни рискове"
Защита срещу нанесени вреди от Вашата строителна дейност на трети лица.
Покритие "Авария на машините" към застраховка "Индустриален пожар" и "Всички рискове"
Покритие "Авария на машините" към застраховка "Индустриален пожар" и "Всички рискове"
Защита на Вашия бизнес при възникване на проблем с производствени машини.
Покритие "Прекъсване на дейността" към застраховка "Индустриален пожар" и "Всички рискове"
Покритие "Прекъсване на дейността" към застраховка "Индустриален пожар" и "Всички рискове"
Защита на Вашия бизнес при прекъсване или възпрепятстване на дейността, което води до намаление на оборота или увеличаване на разходите за работа.