Защита при машинни аварии
Защита при настъпили неблагоприятни събития с машинни съоръжения в големи производствени и непроизводствени обекти.

Покритие "Авария на машините" може да бъде сключено към застраховки "Индустрален пожар" или "Всички рискове".

Застраховани по тази полица могат да бъдат собственици или наематели на машини и съоръжения в големи производствени и непроизводствени предприятия, административни сгради, хотели, търговски комплекси и т.н.

Покритие "Авария на машини", сключено към имуществена застраховка " Индустриален пожар" или "Всички рискове" предоставя допълнителна защита за лицата, които осъществяват производствена дейност с помощта на различни видове машини и съоръжения.

 

Застрахователна защита при всяка внезапна и непредвидена повреда.

Основно покритие:

 • дефекти на отливката и/или материала;
 • грешки в проекта;
 • грешки направени в цеха или при монтирането и/или изграждането;
 • лоша изработка;
 • липса на съответна квалификация;
 • небрежност;
 • липса на вода в бойлери;
 • физическа експлозия;
 • разрушаване на части вследствие на центробежни сили;
 • късо съединение;
 • буря, градушка, замръзване или размразяване или по друга причина, която не е конкретно посочена тук като изключена, по начин, че да се налага ремонт или подмяна.

Възможност за разширения на покритието:

 • разходи за ускоряване на ремонтите - полезно за минимизиране на косвените загуби;
 • собствено съседно за застрахованото имущество

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили върху обекти, намиращи се на територията на Република България.

Застрахователната сума се определя от Застрахования за всяка машина и трябва да съответства на възстановителната стойност на машината (стойността на необходимите разходи за замяна на застрахованата машина с нова от същия вид и производителност).

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увредените застраховани машини, апарати и съоръжения от застрахователя и вещо лице в присъствието на застрахования или негов представител. 

 • При повреди, които могат да бъдат ремонтирани - застрахователното обезщетение се  определя  на база на  възстановителната стойност на застрахования обект. 
 • При тотално унищожение  на застрахования обект- застрахователното обезщетение се определя  на база на действителната стойност на застрахования обект , каквато е била непосредствено преди възникване на Застрахователното събитие.

За повече информация относно продукта застраховка  "Авария на машините“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Покритие "Авария на машините" може да бъде сключено към застраховки "Индустрален пожар" или "Всички рискове".

Застраховани по тази полица могат да бъдат собственици или наематели на машини и съоръжения в големи производствени и непроизводствени предприятия, административни сгради, хотели, търговски комплекси и т.н.

Покритие "Авария на машини", сключено към имуществена застраховка " Индустриален пожар" или "Всички рискове" предоставя допълнителна защита за лицата, които осъществяват производствена дейност с помощта на различни видове машини и съоръжения.

 

Застрахователна защита при всяка внезапна и непредвидена повреда.

Основно покритие:

 • дефекти на отливката и/или материала;
 • грешки в проекта;
 • грешки направени в цеха или при монтирането и/или изграждането;
 • лоша изработка;
 • липса на съответна квалификация;
 • небрежност;
 • липса на вода в бойлери;
 • физическа експлозия;
 • разрушаване на части вследствие на центробежни сили;
 • късо съединение;
 • буря, градушка, замръзване или размразяване или по друга причина, която не е конкретно посочена тук като изключена, по начин, че да се налага ремонт или подмяна.

Възможност за разширения на покритието:

 • разходи за ускоряване на ремонтите - полезно за минимизиране на косвените загуби;
 • собствено съседно за застрахованото имущество

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили върху обекти, намиращи се на територията на Република България.

Застрахователната сума се определя от Застрахования за всяка машина и трябва да съответства на възстановителната стойност на машината (стойността на необходимите разходи за замяна на застрахованата машина с нова от същия вид и производителност).

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увредените застраховани машини, апарати и съоръжения от застрахователя и вещо лице в присъствието на застрахования или негов представител. 

 • При повреди, които могат да бъдат ремонтирани - застрахователното обезщетение се  определя  на база на  възстановителната стойност на застрахования обект. 
 • При тотално унищожение  на застрахования обект- застрахователното обезщетение се определя  на база на действителната стойност на застрахования обект , каквато е била непосредствено преди възникване на Застрахователното събитие.

За повече информация относно продукта застраховка  "Авария на машините“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции: