Застраховка трудова злополука
Застрахователна защита на Вашите служители срещу рисковете от злополука на работното място.

Тази застраховка е предназначена за работници и служители на работодател или членове на юридическо лице с нестопанска цел, които са на възраст от 14 до 64г. и са граждани на Р.България или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Р.България;

 

Групова застраховка „Злополука“ предоставя възможност на работодатели или   юридически лица с нестопанска цел да осигурят на своите служители застрахователна    защита срещу рисковете от злополука на работното място и през свободното време.

 • Работодателят предоставя социална придобивка на работниците и служителите си;
 • Възможност за избор на 8 допълнителни покрития;
 • Комбинации от отстъпки до 40 %;
 • Възможност за разширяване на покритието за страни - членки на ЕС и цял свят;
 • Вариант за краткосрочна застраховка над 1 месец;
 • Опция за добавяне на битова злополука към покритието;
 • Смърт вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Медицински разходи в резултат на злополука;
 • Фрактура в резултат на злополука;
 • Изгаряне в резултат на злополука;
 • Спешна стоматологична помощ в резултат на злополука;
 • Използване на медицински транспорт в резултат на злополука;
 • Оперативно лечение в резултат на злополука;
 • Хоспитализация в резултат на злополука;
 • Възстановяване след хоспитализация в резултат на злополука;

Застраховката е валидна  за събития, случили се на територията на  Република България. Възможно е и разширяване на териториалния обхват за страните от Европейския съюз или за цял свят, след заплащане на допълнителна премия.

Застрахователна премията е годишна и може да бъде заплатена еднократно или разсрочено, без допълнително оскъпяване. Клиентът има право да извършва по-всяко време промени в числеността на групата застраховани лица.

Застрахователните обезщетения се изплащат на ползващите се лица, посочени в договора.

За повече информация относно продукта групова застраховка "Злополука" можете да се  свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Тази застраховка е предназначена за работници и служители на работодател или членове на юридическо лице с нестопанска цел, които са на възраст от 14 до 64г. и са граждани на Р.България или чужденци със статут на постоянно пребиваващи в Р.България;

 

Групова застраховка „Злополука“ предоставя възможност на работодатели или   юридически лица с нестопанска цел да осигурят на своите служители застрахователна    защита срещу рисковете от злополука на работното място и през свободното време.

 • Работодателят предоставя социална придобивка на работниците и служителите си;
 • Възможност за избор на 8 допълнителни покрития;
 • Комбинации от отстъпки до 40 %;
 • Възможност за разширяване на покритието за страни - членки на ЕС и цял свят;
 • Вариант за краткосрочна застраховка над 1 месец;
 • Опция за добавяне на битова злополука към покритието;
 • Смърт вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука (трудова и/или битова);
 • Медицински разходи в резултат на злополука;
 • Фрактура в резултат на злополука;
 • Изгаряне в резултат на злополука;
 • Спешна стоматологична помощ в резултат на злополука;
 • Използване на медицински транспорт в резултат на злополука;
 • Оперативно лечение в резултат на злополука;
 • Хоспитализация в резултат на злополука;
 • Възстановяване след хоспитализация в резултат на злополука;

Застраховката е валидна  за събития, случили се на територията на  Република България. Възможно е и разширяване на териториалния обхват за страните от Европейския съюз или за цял свят, след заплащане на допълнителна премия.

Застрахователна премията е годишна и може да бъде заплатена еднократно или разсрочено, без допълнително оскъпяване. Клиентът има право да извършва по-всяко време промени в числеността на групата застраховани лица.

Застрахователните обезщетения се изплащат на ползващите се лица, посочени в договора.

За повече информация относно продукта групова застраховка "Злополука" можете да се  свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти