Обща гражданска отговорност
Сигурност при изплащане на обезщетения към пострадали лица.

Застраховката е предназначена за юридически лица или еднолични търговци, които:

- развиват производствена и/или преработвателна дейност;

- предоставят услуги;

- развиват търговска дейност;

- извършват монтаж и поправка на машини, елементи и съоръжения.

Предоставя необходимата защита на застрахования, предвид рисковете от причиняване на вреди при или по повод осъществяване на дейността.

 • Широк обхват от застрахователни покрития.
 • Конкурентни тарифни условия.

Застрахователят обезщетява Застрахования за:

 • сумите, които Застрахованият на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за материални щети, телесни увреждания или смърт, причинени през срока на застраховката на трети лица, във връзка с описаната в полицата дейност;
 • целесъобразните разходи, направени от Застрахования за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни;
 • съдебните разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса;
 • Застрахователният продукт покрива и отговорността за вреди от събития, настъпили в целия свят по отношение на временен служебен престой до 30 дни на Застрахования, негови представители или служители.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България  с възможност за разширение за цял свят, с изключение на САЩ, Канада и териториите с тяхна юрисдикция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Цената на застраховката зависи от предмета на дейност и застрахователната история на застрахования, договорените лимити на отговорност и евентуалното му самоучастие в покриване на причинените вреди.

За повече информация относно продукта застраховка "Обща гражданска отговорност“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на претенции:

Застраховката е предназначена за юридически лица или еднолични търговци, които:

- развиват производствена и/или преработвателна дейност;

- предоставят услуги;

- развиват търговска дейност;

- извършват монтаж и поправка на машини, елементи и съоръжения.

Предоставя необходимата защита на застрахования, предвид рисковете от причиняване на вреди при или по повод осъществяване на дейността.

 • Широк обхват от застрахователни покрития.
 • Конкурентни тарифни условия.

Застрахователят обезщетява Застрахования за:

 • сумите, които Застрахованият на законно основание е отговорен да заплати като компенсация за материални щети, телесни увреждания или смърт, причинени през срока на застраховката на трети лица, във връзка с описаната в полицата дейност;
 • целесъобразните разходи, направени от Застрахования за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни;
 • съдебните разноски по дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че застрахователят е бил привлечен в процеса;
 • Застрахователният продукт покрива и отговорността за вреди от събития, настъпили в целия свят по отношение на временен служебен престой до 30 дни на Застрахования, негови представители или служители.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България  с възможност за разширение за цял свят, с изключение на САЩ, Канада и териториите с тяхна юрисдикция.

Условията по застраховката са индивидуални и се определят на базата на изчерпателно попълнен въпросник-предложение от кандидата за застраховане и платена застрахователна премия. Цената на застраховката зависи от предмета на дейност и застрахователната история на застрахования, договорените лимити на отговорност и евентуалното му самоучастие в покриване на причинените вреди.

За повече информация относно продукта застраховка "Обща гражданска отговорност“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на претенции:

Подобни продукти