Защита за ученици и учители

В училище или на екскурзия, в България или в чужбина, застраховката осигурява 24-часова защита за учениците и персонала в учебните заведения.

Тази застраховка е предназначена за учащи/деца и персонал в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения, с изключение на обучаващите се вечерно и задочно, на възраст до 64 години.

Застраховката предоставя възможност учебното заведение осигури на персонала и своите ученици застрахователна защита срещу рисковете от злополука по време учебния процес и през свободното време, както и спокойствие за родителите с 24-часова защита за техните деца на територията на цял свят.

 • Възможност за прилагане на отстъпки за брой застраховани ;
 • Териториално покритие за цял свят;
 • 24-часова защита;
 • Смърт вследствие злополука (покритието не е валидно за деца, ненавършили 14 годишна възраст);
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Медицински разходи, извършени вследствие на злополука, довела до покрита, съгласно условията на застрахователния договор временна загуба на работоспособност;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Застрахователната сума е избираема (от 1000 до 10 000 лв. за едно застраховано лице).

Застрахователна премията е годишна, платима еднократно.

За повече информация относно продукта застраховка "Учащи и персонала в учебните заведения" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Тази застраховка е предназначена за учащи/деца и персонал в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения, с изключение на обучаващите се вечерно и задочно, на възраст до 64 години.

Застраховката предоставя възможност учебното заведение осигури на персонала и своите ученици застрахователна защита срещу рисковете от злополука по време учебния процес и през свободното време, както и спокойствие за родителите с 24-часова защита за техните деца на територията на цял свят.

 • Възможност за прилагане на отстъпки за брой застраховани ;
 • Териториално покритие за цял свят;
 • 24-часова защита;
 • Смърт вследствие злополука (покритието не е валидно за деца, ненавършили 14 годишна възраст);
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • Медицински разходи, извършени вследствие на злополука, довела до покрита, съгласно условията на застрахователния договор временна загуба на работоспособност;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Застрахователната сума е избираема (от 1000 до 10 000 лв. за едно застраховано лице).

Застрахователна премията е годишна, платима еднократно.

За повече информация относно продукта застраховка "Учащи и персонала в учебните заведения" можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции: