В случай на щета

Специално пространство за клиенти


За Ваше удобство и максимална бързина, можете изцяло онлайн да заявите възстановяване на разходи по здравната си застраховка Групама Вита, както и да регистрирате щети по застраховки от сегментите Каско и Имущество. Това става бързо и лесно през клиентския портал MyGroupama.

В клиентския портал можете да проследявте също и статуса на Вашите щети и претенции, както и да подавате допълнителни документи по тях при необходимост.Основни стъпки при щета според вида на застраховката ВиОще информацияВ случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.

При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.


Още информация


Застрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента. Вредите се определят чрез:

Експертна оценка

Представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от Застрахователя.Още информацияЗастрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента

Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни


Още информация

Можете да запишете своя час за преглед в мрежата от лечебни заведения на Групама, както през нашите експерти на тел. 0700 123 32 или на e-mail: claims.health@groupama.bg, а също и през платформите Superdoc и MyHealth.

Ако използвате услуги извън мрежата на Групама, ще трябва да заявите за възстановяване разходите си, което може да стане и през клиентския ни портал MyGroupama.Още информацияМоже да следите статуса на застраховките си и предявените претенции онлайн в клиентския ни портал MyGroupamaРегистрирайте щета или заявете разходи изцяло онлайн

В Групама можете изцяло онлайн да заявите възстановяване на разходи по здравната си застраховка Групама Вита, както и да регистрирате някои щети по застраховки от сегментите Каско и Имущество. Това става бързо и лесно през  клиентския ни портал MyGroupama. Щетата се регистрира директно в системите на Групама, където експертите ни я обработват в максимално бързи срокове.

В клиентския портал можете да проследявте също и статуса на Вашите щети и претенции, както и да подавате допълнителни документи по тях при необходимост.

Как се регистрира щета или заявяват разходи
Как се регистрира щета или заявяват разходи
Влез в клиентския портал MyGroupama. Още на началния екран те очаква бутон, който ще те отведе в модула за регистрация на щети или заявяване на разходи по съответните застраховки.

Попълни данни за застрахователното събитие. Могат да се опишат и подробности за самото събитие.

Попълни допълнителни данни – вида на увреденото имущество, местоположението, покрити рискове. Или причините за направените разходи по здравната ти застраховка.

Попълни номера на банковата сметка, на която да бъде преведена сумата по щетата и информация за контакт.

Прикачите наличните документи, като задължителните документи са изрично отбелязани. След завършване на процеса, клиентът получава уведомление с номер на щетата, която може да проследява отново изцяло онлайн през клиентския портал MyGroupama.

Често задавани въпроси в случай на щети

Свържете се с нас и информирайте за възникнало застрахователно събитие във възможно най-кратък срок. При повечето застраховки е добре да ни информирате в срок до 3 работни дни. Можете да го направите на националния ни телефон: 0700 123 32, директно в офис или свързвайки се с асистиращата компания, в случай на необходимост.

По здравната застраховка Групама Вита, както и по основни имуществени и автомобилни застраховки, можете да заявите възстановяване на разходи или щети доректно през клиентския ни портал MyGroupama.

Препоръчваме ви да се запознаете подробно с общите условия към застраховката си още преди или по време на сключването.Всички нужни документи, можете да намерите в съответната секция на страницата от всяка от застраховките, към която сте се насочили.

Така ще се уверите, че рисковете, срещу които вие бихте искали да се застраховате, се покриват от застраховката, която сте избрали. В случай, че срещате затруднения, винаги можете да се консултирате с наш експерт, включително и онлайн през нашия Виртуален офис.

Подробно какво покрива конкретно сключената от вас застраховката, може да видите също и в застрахователната си полица.

Статуса на заведените от вас щети и предявени претенции може да проследите директно онлайн през нашия клиентски портал 

В общия случай застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Вариантите за оглед зависят от спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон при щети по застраховки Каско и Имущество. 
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.

Документите, които ще са ви необходими, зависят от вида застраховка и настъпило застрахователно събитие. При свързване с наш експерт и завеждане на щетата, ще ви бъде дадена подробна информация за нужния набор от документи, който ще трябва да предоставите по съответната застрахователна претенция.

ВРЪЗКА С НАС

Видеооглед от дистанция

Groupama Video Assistant е единственото по рода си в България дигитално приложение, за извършване на първоначален оглед на автомобили и завеждане на щети в реално време по застраховки в сегментите Каско и Имущество. То позволява аудио и видео комуникация в реално време чрез инсталирано приложение на мобилно устройство (телефон или таблет), работещо под операционна система Android или iOS.

Чрез приложението може да се извършва първоначален оглед, заснемане и идентификация на МПС от дистанция между клиента и застрахователния експерт, тоест те се намират на различни места един от друг и огледът се извършва единствено дигитално, посредством мобилното устройство на клиента.

Клиентите за нас