В случай на щета или
застрахователно
събитие


Основни стъпки при щетаОще информацияВ случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.

При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.


Още информация


Застрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Вредите се определят чрез:

Експертна оценка

Представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от Застрахователя.Още информацияЗастрахователят се произнася до 15 работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента

Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни


Още информация

Можете да използвате здравната си застраховка Групама Вита в мрежата от лечебни заведения на Групама или в избран от Вас достачик, извън мреата на Застрахователя

Имате възможност да се свържете с наш координатор за записване на час на тел. 0700 123 32 или на claims.health@groupama.bg

Ако използвате услуги извън мрежата на Групама, ще трябва да заявите за възстановяване разходите си, което може да стане и през клиентския ни портал MyGroupamaОще информацияМоже да следите статуса на застраховките си и предявените претенции онлайн в клиентския ни портал MyGroupama

Често задавани въпроси в случай на щети

Свържете се с нас и информирайте за възникнало застрахователно събитие във възможно най-кратък срок. При повечето застраховки е добре да ни информирате в срок до 3 работни дни. Можете да го направите на националния ни телефон: 0700 123 32, директно в офис или свързвайки се с асистиращата компания, в случай на необходимост.

По здравната застраховка Групама Вита можете да заявите възстановяване на разходи и доректно през клиентския ни портал MyGroupama.

Препоръчваме ви да се запознаете подробно с общите условия към застраховката си още преди или по време на сключването.Всички нужни документи, можете да намерите в съответната секция на страницата от всяка от застраховките, към която сте се насочили.

Така ще се уверите, че рисковете, срещу които вие бихте искали да се застраховате, се покриват от застраховката, която сте избрали. В случай, че срещате затруднения, винаги можете да се консултирате с наш експерт, включително и онлайн през нашия Виртуален офис.

Подробно какво покрива конкретно сключената от вас застраховката, може да видите също и в застрахователната си полица.

Статуса на заведените от вас щети и предявени претенции може да проследите директно онлайн през нашия клиентски портал 

В общия случай застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Вариантите за оглед зависят от спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон при щети по застраховки Каско и Имущество. 
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.

Документите, които ще са ви необходими, зависят от вида застраховка и настъпило застрахователно събитие. При свързване с наш експерт и завеждане на щетата, ще ви бъде дадена подробна информация за нужния набор от документи, който ще трябва да предоставите по съответната застрахователна претенция.

Нашите експерти винаги издават мотивирано становище за решението си за признаване на определени разходи и изплащането им в рамките на застраховката. От това становище можете да се запознаете с мотивите им, като нашите експерти са винаги на линия да ви предоставят и допълнително разяснения по вашия конкретен случай, за вашата персонална застраховка и нейните покрития.

Отново ви призоваваме да се запознаете с общите условия по избраната от вас застраховка или да се свържете с нашите експерти в случай на нужда от подробности и възникнали въпроси.

ВРЪЗКА С НАС

Клиентите за нас