Как да заявите щета

При настъпване на застрахователно събитие със застраховано МПС е необходимо да се свържете с наш представител максимално бързо, по възможност до 5 работни дни. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието. Наш представител ще ви информира за необходимите последващи действия.

По застраховки от сегмента Каско можете да регистрирате някои щети и изцяло онлайн през клиентския портал MyGroupama. Чрез функционалностите на клиентското пространство може да прикачите и нужните документи, да следите статуса на заведени щети и много други.

Оглед изцяло от дистанция
Оглед изцяло от дистанция
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ e безплатно видео приложение за осъществяване на оглед при щети по автомобила ти от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет.
 • Стъпка 1
  Уведомяване за щета

  Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32 за събитие в България. Позвънете на +359 2 902 48 13 при настъпили събития извън България.

  Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

  По застраховки от сегмента Каско можете да регистрирате някои щети и изцяло онлайн през клиентския портал MyGroupama. Чрез функционалностите на клиентското пространство може да прикачите и нужните документи.

  Може да следите статуса на заведените щети отново през клиентския ни портал.

 • Стъпка 2
  Извършване на оглед
  • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
  • Физически, на уговорено от страните място
 • Стъпка 3
  Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
  • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
  • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
  • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
 • Стъпка 4
  Изплащане на обезщетение
  • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
  • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
 • Стъпка 1
  Уведомяване за щета

  Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32 за събитие в България. Позвънете на +359 2 902 48 13 при настъпили събития извън България.

  Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

  По застраховки от сегмента Каско можете да регистрирате някои щети и изцяло онлайн през клиентския портал MyGroupama. Чрез функционалностите на клиентското пространство може да прикачите и нужните документи.

  Може да следите статуса на заведените щети отново през клиентския ни портал.

 • Стъпка 2
  Извършване на оглед
  • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
  • Физически, на уговорено от страните място
 • Стъпка 3
  Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
  • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
  • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
  • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
 • Стъпка 4
  Изплащане на обезщетение
  • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
  • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
Свали
Методика за определяне размера на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Каско на МПС
Свали
Уведомление за щета по застраховки “КАСКО” или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Авто Асистанс
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите
Свали
Методика за определяне размера на обезщетения за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Каско на МПС
Свали
Уведомление за щета по застраховки “КАСКО” или „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
Свали
Правила за уреждане на претенции по застраховка Авто Асистанс