Защита при отмяна на пътуване

Мисли напред! Върни разходите си за резервация на хотел и/или самолетен билет, ако твоето пътуване не се състои поради независещи от теб причини.

Тази застраховка е предназначена за групови или индивидуални, български и чуждестранни физически лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване и които имат платени резервации и/или самолетни билети.

Независимо колко рано плануваш своето пътуване, никога не можеш да предвидиш бедствие у дома или здравословен проблем, който може да те сполети дни преди предстоящия полет. В повечето случаи, при тези ситуации се налага да се разделиш с част от заплатените суми като неустойка за резервации, направени за самолетен билет или хотел, а може би и двете.

Застраховка „Отмяна на пътуване“ обезщетява разходи за предплатени резервации и самолетни билети, в случай на невъзможност да се осъществи твоето планирано пътуване/самолетен билет поради причини (здравословни, служебни и др.), независещи от теб и непредвидими към момента на сключване на полицата.    

 • Спокойствие за твоите финанси при организиране на пътуване или закупуване на самолетен билет;
 • Покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват твоето пътуване;
 • Защита за лица на възраст до 79г;
 • Застраховат се индивидуални клиенти, семейства или групи;
 • Покритие Отмяна на пътуване – изплащане на разходи, депозити и други суми, заплатени предварително по договор за организирано пътуване, които не могат да бъдат възстановени;
 • Покритие Анулиране на самолетен билет -покриват се разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета.

Застраховката е валидна  за събития настъпили на територията на  Република България.

Застрахователната сума е равна на платената резервация и/или самолетен билет. Застрахователното обезщетение е до размера на претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими разходи, депозити и други суми, заплатени предварително.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля, използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Подробна здравно-медицинска документация*
  2. Друга документация*
   • Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор
   • Документи от компетентните органи
   • Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;
  3. Договор за организирано пътуване;
  4. Документ за записване (резервация) за пътуването*
  5. Документ за закупуване на самолетния билет;
  6. Документ от туроператора или туристическия агент с уведомлението за анулиране на пътуването*
  7. Документ от издателя на билета/туроператора с уведомление за анулиране на самолетния билет*
  8. Документ от летището или превозвача, удостоверяващ анулиране на самолетен полет;
  9. Самолетен билет при покритие анулиране на самолетен билет;
  10. Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Болнични листове; съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;

– Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор;
– Документи от компетентните органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на превозното средство, претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача; 
– Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;

Резервация за пътуването със съответните финансови документи, доказващи извършеното плащане;

Документ от туроператора или туристическия агент, потвърждаващ датата на уведомлението за анулиране на пътуването, както и размерът на възстановените на Застрахования суми от стойността на организираното пътуване или билета;

Документ, потвърждаващ датата на уведомлението от страна на Застрахования за анулиране на самолетния билет (и условията за анулиране по тарифния план на съответния авиопревозвач, както и размера на възстановените на Застрахования суми от стойността на билета;)

Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи от страна на туроператора/авиопревозвача/хотелиера/доставчика на туристическа услуга; 

- Болнични листове; съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;

– Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор;
– Документи от компетентните органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на превозното средство, претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача; 
– Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;

Резервация за пътуването със съответните финансови документи, доказващи извършеното плащане;

Документ от туроператора или туристическия агент, потвърждаващ датата на уведомлението за анулиране на пътуването, както и размерът на възстановените на Застрахования суми от стойността на организираното пътуване или билета;

Документ, потвърждаващ датата на уведомлението от страна на Застрахования за анулиране на самолетния билет (и условията за анулиране по тарифния план на съответния авиопревозвач, както и размера на възстановените на Застрахования суми от стойността на билета;)

Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи от страна на туроператора/авиопревозвача/хотелиера/доставчика на туристическа услуга; 

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Изплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на:

Тази застраховка е предназначена за групови или индивидуални, български и чуждестранни физически лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване и които имат платени резервации и/или самолетни билети.

Независимо колко рано плануваш своето пътуване, никога не можеш да предвидиш бедствие у дома или здравословен проблем, който може да те сполети дни преди предстоящия полет. В повечето случаи, при тези ситуации се налага да се разделиш с част от заплатените суми като неустойка за резервации, направени за самолетен билет или хотел, а може би и двете.

Застраховка „Отмяна на пътуване“ обезщетява разходи за предплатени резервации и самолетни билети, в случай на невъзможност да се осъществи твоето планирано пътуване/самолетен билет поради причини (здравословни, служебни и др.), независещи от теб и непредвидими към момента на сключване на полицата.    

 • Спокойствие за твоите финанси при организиране на пътуване или закупуване на самолетен билет;
 • Покритие в случай на непредвидени здравни, служебни и материални събития, които могат да възпрепятстват твоето пътуване;
 • Защита за лица на възраст до 79г;
 • Застраховат се индивидуални клиенти, семейства или групи;
 • Покритие Отмяна на пътуване – изплащане на разходи, депозити и други суми, заплатени предварително по договор за организирано пътуване, които не могат да бъдат възстановени;
 • Покритие Анулиране на самолетен билет -покриват се разходите за пререзервация или невъзстановимата от авиопревозвача част от стойността на билета.

Застраховката е валидна  за събития настъпили на територията на  Република България.

Застрахователната сума е равна на платената резервация и/или самолетен билет. Застрахователното обезщетение е до размера на претърпените финансови загуби, представляващи невъзстановими разходи, депозити и други суми, заплатени предварително.

Искаш да сключиш полица или се нуждаеш от допълнителна информация?  

Моля, използвай формата на запитване по-долу.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Подробна здравно-медицинска документация*
  2. Друга документация*
   • Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор
   • Документи от компетентните органи
   • Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;
  3. Договор за организирано пътуване;
  4. Документ за записване (резервация) за пътуването*
  5. Документ за закупуване на самолетния билет;
  6. Документ от туроператора или туристическия агент с уведомлението за анулиране на пътуването*
  7. Документ от издателя на билета/туроператора с уведомление за анулиране на самолетния билет*
  8. Документ от летището или превозвача, удостоверяващ анулиране на самолетен полет;
  9. Самолетен билет при покритие анулиране на самолетен билет;
  10. Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Болнични листове; съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;

– Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор;
– Документи от компетентните органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на превозното средство, претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача; 
– Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;

Резервация за пътуването със съответните финансови документи, доказващи извършеното плащане;

Документ от туроператора или туристическия агент, потвърждаващ датата на уведомлението за анулиране на пътуването, както и размерът на възстановените на Застрахования суми от стойността на организираното пътуване или билета;

Документ, потвърждаващ датата на уведомлението от страна на Застрахования за анулиране на самолетния билет (и условията за анулиране по тарифния план на съответния авиопревозвач, както и размера на възстановените на Застрахования суми от стойността на билета;)

Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи от страна на туроператора/авиопревозвача/хотелиера/доставчика на туристическа услуга; 

- Болнични листове; съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт и удостоверение за наследници;

– Документ, удостоверяващ прекратяването на трудовия договор;
– Документи от компетентните органи, удостоверяващи повредата или загубата на жилището на Застрахования, повредата или кражбата на превозното средство, претърпяно ПТП, кражба на документи, документ от превозвача; 
– Призовка за участие в съдебно и/или досъдебно производство;

Резервация за пътуването със съответните финансови документи, доказващи извършеното плащане;

Документ от туроператора или туристическия агент, потвърждаващ датата на уведомлението за анулиране на пътуването, както и размерът на възстановените на Застрахования суми от стойността на организираното пътуване или билета;

Документ, потвърждаващ датата на уведомлението от страна на Застрахования за анулиране на самолетния билет (и условията за анулиране по тарифния план на съответния авиопревозвач, както и размера на възстановените на Застрахования суми от стойността на билета;)

Документи, удостоверяващи стойността на невъзстановимите разходи от страна на туроператора/авиопревозвача/хотелиера/доставчика на туристическа услуга; 

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Изплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на:

Подобни продукти