Пакет "Комфорт"
Оптимална защита за теб и твоя автомобил, който включва "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука на лицата в превозните средства" и лимитирано Каско за автомобили до 8000 лв.

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, собственици на МПС до 8000 лв.

Комбинирана застраховка от „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука на лицата в превозните средства“ и лимитирано Каско, която осигурява оптимална защита на водача, на автомобила и всички пътници в него.    

  • Оптимална защита за теб и твоя автомобил
  • Лимитирано Каско с покритие до 8000 лв.
  • Възможност за разсрочване на плащането до 2 вноски

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: задължителна застраховка, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него вреди на трети лица, във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за застраховане лимити.;

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства" е доброволна застраховка, при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС.

Застраховка Каско „КОМФОРТ“ - лимитирано Каско на МПС, което покрива следните рискове: пожар/експлозия, природни бедствия, счупване на стъкла, кражба или грабеж на цяло МПС, 1 (едно) събитие пътно-транспортно произшествие (ПТП) през срока на действие на застрахователния договор.

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е валидна на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Застраховка „Злополука на лица в превозните средства“ е валидна за територията на цял свят. 

Застраховка Каско „Комфорт“ е с покритие на територията на България.

Застрахователните лимити по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са регламентирани в Кодекса на застраховането. 

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е с покритие:

  • 10 000 лв. за мястото на водача
  • 2 000 лв., 5 000 лв. или 10 000 лв. за всяко място в МПС

Лимитирано Каско «Комфорт» е с фиксирана застрахователна сума по избор на клиента: 3000 лв., 5000 лв., 8000 лв.

Калкулирай и заяви своята застраховка онлайн!
Калкулирай и заяви своята застраховка онлайн!
Групама ти предлага лесен и удобен начин да заявиш полица само с няколко клика. Влез в нашата онлайн платформата, калкулирай цена и изпрати заявка за полица!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Клиентът уведомява Застрахователя писмено за настъпило събитие в рамките на 5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и +359 2 902 48 13, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, собственици на МПС до 8000 лв.

Комбинирана застраховка от „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука на лицата в превозните средства“ и лимитирано Каско, която осигурява оптимална защита на водача, на автомобила и всички пътници в него.    

  • Оптимална защита за теб и твоя автомобил
  • Лимитирано Каско с покритие до 8000 лв.
  • Възможност за разсрочване на плащането до 2 вноски

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: задължителна застраховка, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него вреди на трети лица, във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за застраховане лимити.;

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства" е доброволна застраховка, при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС.

Застраховка Каско „КОМФОРТ“ - лимитирано Каско на МПС, което покрива следните рискове: пожар/експлозия, природни бедствия, счупване на стъкла, кражба или грабеж на цяло МПС, 1 (едно) събитие пътно-транспортно произшествие (ПТП) през срока на действие на застрахователния договор.

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е валидна на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Застраховка „Злополука на лица в превозните средства“ е валидна за територията на цял свят. 

Застраховка Каско „Комфорт“ е с покритие на територията на България.

Застрахователните лимити по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са регламентирани в Кодекса на застраховането. 

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е с покритие:

  • 10 000 лв. за мястото на водача
  • 2 000 лв., 5 000 лв. или 10 000 лв. за всяко място в МПС

Лимитирано Каско «Комфорт» е с фиксирана застрахователна сума по избор на клиента: 3000 лв., 5000 лв., 8000 лв.

Калкулирай и заяви своята застраховка онлайн!
Калкулирай и заяви своята застраховка онлайн!
Групама ти предлага лесен и удобен начин да заявиш полица само с няколко клика. Влез в нашата онлайн платформата, калкулирай цена и изпрати заявка за полица!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Клиентът уведомява Застрахователя писмено за настъпило събитие в рамките на 5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и +359 2 902 48 13, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

Подобни продукти