Застраховка "Всички рискове" за големи обекти
Комплексна защита за големи бизнес обекти срещу всякакви внезапни и непредвидими събития

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Големи предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Всякакъв вид сгради, независимо от строителния им статус
 • Застрахователна сума за защита при производствена и непроизводствена дейност над 500 хил. лева,
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

„Всички рискове“ дава максимална защита за големи административни обекти, както и големи  търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност, като включва широк набор от покрити рискове. 

Застраховка „Всички рискове“ надгражда стандартните условия по застраховка „Индустриален пожар“, като предоставя комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития, довели до загуба или щета на движимото или недвижимото имущество в резултат на всякакъв риск, който не е изрично изключен в общите условия по този продукт.

 • Широк набор от включени застрахователни покрития;
 • Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности;
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване;
 • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на Застрахования.

Покриват се щети и загуби, нанесени върху недвижимото и движимото имущество при всякакви рискове, освен изрично изключените в Общите условия на застраховката. 

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Големи предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Всякакъв вид сгради, независимо от строителния им статус
 • Застрахователна сума за защита при производствена и непроизводствена дейност над 500 хил. лева,
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

„Всички рискове“ дава максимална защита за големи административни обекти, както и големи  търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност, като включва широк набор от покрити рискове. 

Застраховка „Всички рискове“ надгражда стандартните условия по застраховка „Индустриален пожар“, като предоставя комплексна застрахователна защита срещу всевъзможни внезапни и непредвидими събития, довели до загуба или щета на движимото или недвижимото имущество в резултат на всякакъв риск, който не е изрично изключен в общите условия по този продукт.

 • Широк набор от включени застрахователни покрития;
 • Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности;
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване;
 • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на Застрахования.

Покриват се щети и загуби, нанесени върху недвижимото и движимото имущество при всякакви рискове, освен изрично изключените в Общите условия на застраховката. 

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 

Подобни продукти