Защита при прекъсване на дейност
Защита за Вас и Вашия бизнес при прекъсване на дейността

Покритие "Прекъсване на дейността" се сключва към застраховки "Индустрален пожар" и "Всички рискове".

Застраховка на косвени финансови загуби понесени от Застрахования вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Загубите от прекъсване на дейността на застрахования могат да бъдат значителни. Застраховката покрива загубата, която Застрахованият търпи в резултат на прекъсване или възпрепятстване на дейността вследствие на настъпило застрахователно събитие, изразяващо се в намаление на оборота или увеличаване на разходите за работа.

Застраховката осигурява застрахователна защита при загуба на бруто печалба:

  • Увеличени производствени разходи
  • Намаление на оборота

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили върху обекти, намиращи се на територията на Република България.

Размерът на застрахователната сума е размерът,  с който сборът от оборота и сумата на окончателната складова наличност и недовършеното производство надвишава сборът от сумата на началната складова наличност и недовършеното производство и сумата на незастрахованите работни разходи.

Застрахователно обезщетение:

  • По отношение на намалението на оборота -това е  сумата, която се получава от прилагането на процента на Бруто печалбата към сумата, с която оборотът по време на периода на обезщетяване се е намалил спрямо Стандартния оборот.
  • По отношение на увеличените производствени разходи - допълнителните разходи целесъобразно и оправдано направени единствено с цел да се избегне или ограничи намалението на оборота, което без тези допълнителни разходи би се получило през периода на обезщетение.

За повече информация относно продукта застраховка "Прекъсване на дейността“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо Застрахованият, неговите законни наследници или ползващите се лица, са длъжни незабавно, но не по-късно от 3 работни дни от узнаването на застрахователното събитие, да се свържат с Асистиращата компания на тел. +359 2 850 89 89.  

За повече информация относно продукта застраховка "Прекъсване на дейността“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Покритие "Прекъсване на дейността" се сключва към застраховки "Индустрален пожар" и "Всички рискове".

Застраховка на косвени финансови загуби понесени от Застрахования вследствие на настъпило застрахователно събитие.

Загубите от прекъсване на дейността на застрахования могат да бъдат значителни. Застраховката покрива загубата, която Застрахованият търпи в резултат на прекъсване или възпрепятстване на дейността вследствие на настъпило застрахователно събитие, изразяващо се в намаление на оборота или увеличаване на разходите за работа.

Застраховката осигурява застрахователна защита при загуба на бруто печалба:

  • Увеличени производствени разходи
  • Намаление на оборота

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили върху обекти, намиращи се на територията на Република България.

Размерът на застрахователната сума е размерът,  с който сборът от оборота и сумата на окончателната складова наличност и недовършеното производство надвишава сборът от сумата на началната складова наличност и недовършеното производство и сумата на незастрахованите работни разходи.

Застрахователно обезщетение:

  • По отношение на намалението на оборота -това е  сумата, която се получава от прилагането на процента на Бруто печалбата към сумата, с която оборотът по време на периода на обезщетяване се е намалил спрямо Стандартния оборот.
  • По отношение на увеличените производствени разходи - допълнителните разходи целесъобразно и оправдано направени единствено с цел да се избегне или ограничи намалението на оборота, което без тези допълнителни разходи би се получило през периода на обезщетение.

За повече информация относно продукта застраховка "Прекъсване на дейността“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Общи условия и други документи

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо Застрахованият, неговите законни наследници или ползващите се лица, са длъжни незабавно, но не по-късно от 3 работни дни от узнаването на застрахователното събитие, да се свържат с Асистиращата компания на тел. +359 2 850 89 89.  

За повече информация относно продукта застраховка "Прекъсване на дейността“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Подобни продукти