Застраховка "Електронна техника и оборудване"
Защита за Вашето електронно оборудване от най-разнооразен вид.

Застрахова се електронно оборудване от най-разнообразен вид.

Електронното оборудване в процеса на употреба е изложено на рискове и може да понесе щети от различен характер.

Основни покрити рискове: пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъсък/падане на летателно тяло, негови части    или товар, както и щетите при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или        други загуби, причинени от настъпването на изброените по-горе причини; дим, сажди и корозионни газове; градушка, буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване, падане на лавини (за съоръжения на открито); свличане/срутване/потъване на земни пластове и скална маса; течове от ВиК инсталации, водостоци и отводнителни инсталации, действие от директна пара; конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка и други.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Р. България, освен ако със специални условия не е договорено по-широко покритие.

Застрахователната е индивидуално в зависимост избраните покрития и параметрите на застрахованото имущество.

При частична щета се възстановяват необходимите разходи за труд, материали и начисления за извършване на ремонт (разходите за транспорт до и от ремонтната работилница и/или база).

При тотална щета се възстановяват разходите, направени за закупуване и монтаж на нова техника от същия вид и качество, каквато е била погиналата непосредствено преди настъпването на щетата, но не повече от договорената застрахователната сума.

За повече информация относно продукта застраховка "Електронна техника и оборудване“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции: 

Застрахова се електронно оборудване от най-разнообразен вид.

Електронното оборудване в процеса на употреба е изложено на рискове и може да понесе щети от различен характер.

Основни покрити рискове: пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъсък/падане на летателно тяло, негови части    или товар, както и щетите при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или        други загуби, причинени от настъпването на изброените по-горе причини; дим, сажди и корозионни газове; градушка, буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване, падане на лавини (за съоръжения на открито); свличане/срутване/потъване на земни пластове и скална маса; течове от ВиК инсталации, водостоци и отводнителни инсталации, действие от директна пара; конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка и други.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на Р. България, освен ако със специални условия не е договорено по-широко покритие.

Застрахователната е индивидуално в зависимост избраните покрития и параметрите на застрахованото имущество.

При частична щета се възстановяват необходимите разходи за труд, материали и начисления за извършване на ремонт (разходите за транспорт до и от ремонтната работилница и/или база).

При тотална щета се възстановяват разходите, направени за закупуване и монтаж на нова техника от същия вид и качество, каквато е била погиналата непосредствено преди настъпването на щетата, но не повече от договорената застрахователната сума.

За повече информация относно продукта застраховка "Електронна техника и оборудване“ можете да се свържете с Контактен Център на  директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите  запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции: 

Подобни продукти