Застраховка "Индустриален пожар"

Максимална защита за големи бизнес обекти.

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Големи предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Всякакъв вид сгради, независимо от строителния им статус
 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност  над 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – над 1 млн. лева
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Застраховка  „Индустриален пожар“ дава максимална защита за собственици или отговорни лица на големи административни обекти, както и на големи търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност, които желаят да подсигурят вложените средства и инвестиции в движими и недвижими материални активи.  

 • Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности;
 • Широк набор от свободно избираеми допълнителни застрахователни покрития
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване;
 • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на Застрахования;
 • Възможност за плащане на премията чрез директен дебит за клиенти на „Банка ДСК“

 Щети и загуби нанесени върху недвижимото и движимото имущество вследствие на :

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, разходи за разчистване и спасяване на имуществото.

Допълнителни покрития (по избор на клиента):

 • умишлен пожар (палеж)
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;
 • авария на машини;
 • прекъсване на дейността ;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • клауза „Деклариране на материални запаси“

Към застраховка "Индустриален пожар" могат да бъдат сключени специални покрития "Авария на машините" и "Прекъсване на дейността".    

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество.  

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.

Информация за начина на сключване на полица можете да получите в:

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg  в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Големи предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Всякакъв вид сгради, независимо от строителния им статус
 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност  над 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – над 1 млн. лева
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Застраховка  „Индустриален пожар“ дава максимална защита за собственици или отговорни лица на големи административни обекти, както и на големи търговски комплекси с производствена или непроизводствена дейност, които желаят да подсигурят вложените средства и инвестиции в движими и недвижими материални активи.  

 • Възможност за поемане на големи индустриални рискове и застрахователни отговорности;
 • Широк набор от свободно избираеми допълнителни застрахователни покрития
 • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване;
 • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на Застрахования;
 • Възможност за плащане на премията чрез директен дебит за клиенти на „Банка ДСК“

 Щети и загуби нанесени върху недвижимото и движимото имущество вследствие на :

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, разходи за разчистване и спасяване на имуществото.

Допълнителни покрития (по избор на клиента):

 • умишлен пожар (палеж)
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;
 • авария на машини;
 • прекъсване на дейността ;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • клауза „Деклариране на материални запаси“

Към застраховка "Индустриален пожар" могат да бъдат сключени специални покрития "Авария на машините" и "Прекъсване на дейността".    

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество.  

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.

Информация за начина на сключване на полица можете да получите в:

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg  в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: