Защита за строителни и монтажни обекти

Застрахователна защита в случай на злополука и други непредвидени ситуации с Вашите строително-монтажни дейности.

Застраховка за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители на всякакви видове социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти със стойност на изграждане до 25 млн. евро.

Строителните работи са изложени на широк кръг от рискове - пожар, експлозия, природни бедствия, лоша изработка, грешка в проекта и др. Този вид застраховка дава възможност за застрахователна защита не само на строителна дейност, но от нанесени вреди на трети лица.

  • Възможност за поемане на големи рискове.
  • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване.
  • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на застрахования.

Материални щети:

 - Строителни работи: пълната стойност на предприетите до завършването на строежа строително-монтажни работи (временни и постоянни), включително стойността на всички материали, труд, доставни разходи на обекта, такси, митнически сборове, задължения, печалба, както и предоставени от инвеститора материали и строителни елементи за влагане;

 - Машини и съоръжения, оборудване и инвентар: възстановителната стойност в ново състояние на същите или съответни по вид и производителност, достатъчна за замяната им на обекта. Добавки за извънреден труд, нощен труд, работа през законни празници, спешен транспорт се покриват от тази застраховка само ако това е предварително изрично писмено договорено.

Отговорност към трети лица, вследствие на:

 - Телесна повреда или болест на трето лице поради злополука (с или без смъртен изход);

- Загуби и щети на имущество, собственост на трети лица, поради събития, настъпили в непосредствена връзка с изпълнението на строителни или монтажни работи, случили се на самия строеж или около него.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на държавите- членки на Европейския съюз.

При този вид застраховка се прави детайлна оценка на риска, която включва вида  строителство, географско местоположение, срок на строителните работи и др. След разглеждане на документацията, се изготвя индивидуална оферта.

За повече информация относно продукта застраховка "Строително-монтажни рискове“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Застраховка за инвеститори, предприемачи, изпълнители или подизпълнители на всякакви видове социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти със стойност на изграждане до 25 млн. евро.

Строителните работи са изложени на широк кръг от рискове - пожар, експлозия, природни бедствия, лоша изработка, грешка в проекта и др. Този вид застраховка дава възможност за застрахователна защита не само на строителна дейност, но от нанесени вреди на трети лица.

  • Възможност за поемане на големи рискове.
  • Удобно разсрочване на премиите без оскъпяване.
  • Редуциране на застрахователната премия чрез възможност за договаряне на самоучастие на застрахования.

Материални щети:

 - Строителни работи: пълната стойност на предприетите до завършването на строежа строително-монтажни работи (временни и постоянни), включително стойността на всички материали, труд, доставни разходи на обекта, такси, митнически сборове, задължения, печалба, както и предоставени от инвеститора материали и строителни елементи за влагане;

 - Машини и съоръжения, оборудване и инвентар: възстановителната стойност в ново състояние на същите или съответни по вид и производителност, достатъчна за замяната им на обекта. Добавки за извънреден труд, нощен труд, работа през законни празници, спешен транспорт се покриват от тази застраховка само ако това е предварително изрично писмено договорено.

Отговорност към трети лица, вследствие на:

 - Телесна повреда или болест на трето лице поради злополука (с или без смъртен изход);

- Загуби и щети на имущество, собственост на трети лица, поради събития, настъпили в непосредствена връзка с изпълнението на строителни или монтажни работи, случили се на самия строеж или около него.

Застрахователният договор покрива застрахователни събития, настъпили на територията на държавите- членки на Европейския съюз.

При този вид застраховка се прави детайлна оценка на риска, която включва вида  строителство, географско местоположение, срок на строителните работи и др. След разглеждане на документацията, се изготвя индивидуална оферта.

За повече информация относно продукта застраховка "Строително-монтажни рискове“ можете да се свържете с Контактен Център на директна телефонна линия 0700 123 32 или да изпратите запитване.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета

В случай на застрахователно събитие е необходимо да се обадите на тел.: 0700 123 32 във възможно най-кратък срок. Заплащане на застрахователно обезщетение се осъществява до 15 дни от представяне на всички необходими документи. Пълна информация и правила за уреждане на  претенции:

Подобни продукти