Застраховка „Комфорт Бизнес“

Осигурете си спокойствие в случай на злоупотреби с Вашата банкова бизнес карта

Тази застраховка е предназначена за собственици на бизнеси, които притежават бизнес карта в Банка ДСК и са упълномощили свои служители с право да използват съответната дебитна/кредитна бизнес карта.

 • В зависимост от броя на служителите с право на ползване на дебитната/кредитната бизнес карта, се сключва отделен сертификат.

Със застраховка „Комфорт Бизнес“  си осигурявате спокойствие и защита при  финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата банкова карта.

 • Покритие на всеки вид карти ( дебитна/кредитна);
 • Възможност за застраховане на повече от една бизнес карта и повече от 1 картодържател;
 • Достъпна месечна и годишна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Териториално покритие в цял свят;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от разнообразни покрития, които да Ви осигурят финансово обезпечение при настъпили злоупотреби.

Покритие Застрахователна сума за 1 година
Неправомерно използване на Бизнес карта
Неправомерно използване на Бизнес карта
300 лв. (100 лв. за едно събитие)
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
400 лв.
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
400 лв.
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
160 лв.
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
60 лв.

Годишната премия е в лева и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

Застрахован Месечна премия Годишна премия
Един картодържател
Един картодържател
1,42 лв.
17 лв.
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
1,42 лв.
17 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващо се лице по тази застраховка е Застраховащият – притежателят на съответната бизнес карта в Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт „Комфорт Бизнес“ е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg и да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

Тази застраховка е предназначена за собственици на бизнеси, които притежават бизнес карта в Банка ДСК и са упълномощили свои служители с право да използват съответната дебитна/кредитна бизнес карта.

 • В зависимост от броя на служителите с право на ползване на дебитната/кредитната бизнес карта, се сключва отделен сертификат.

Със застраховка „Комфорт Бизнес“  си осигурявате спокойствие и защита при  финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата банкова карта.

 • Покритие на всеки вид карти ( дебитна/кредитна);
 • Възможност за застраховане на повече от една бизнес карта и повече от 1 картодържател;
 • Достъпна месечна и годишна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Териториално покритие в цял свят;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от разнообразни покрития, които да Ви осигурят финансово обезпечение при настъпили злоупотреби.

Покритие Застрахователна сума за 1 година
Неправомерно използване на Бизнес карта
Неправомерно използване на Бизнес карта
300 лв. (100 лв. за едно събитие)
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
400 лв.
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
400 лв.
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
160 лв.
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
60 лв.

Годишната премия е в лева и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

Застрахован Месечна премия Годишна премия
Един картодържател
Един картодържател
1,42 лв.
17 лв.
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
1,42 лв.
17 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващо се лице по тази застраховка е Застраховащият – притежателят на съответната бизнес карта в Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт „Комфорт Бизнес“ е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg и да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета: