Застраховка „Пожар и други щети на имуществото“ за стопански цели

Сигурност за малък и среден бизнес

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Малки и средни предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Масивни сгради до 40 г. и с „Акт 14“, както и масивни и немасивни над 40 г. след „Акт 14“;
 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност до 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – до 1 млн. лева ;
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Застраховка „Пожар и друг щети на имуществото“, сключена с цел да защити производствена или непроизводствена търговка дейност  предоставя сигурност срещу пълна загуба или частична щета,  както на недвижимото имущество (офиси, търговски и стопански сгради и т.н.), така и на движимото имущество (обзавеждане, офис оборудване, техника и уреди, машини и съоръжения, стоки, незавършено производство, готова продукция и други).

 • Широк обхват от свободно избираеми застрахователни покрития.
 • Подходяща застраховка за обекти в етап на строеж с „Акт 14“ и всякакъв вид сгради над 40г.
 • Възможност за застрахователна сума при непроизводствени обекти до 1 млн. лв.
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без завишение.

Щети и загуби нанесени върху недвижимото и движимото имущество вследствие на :

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, разходи за разчистване и спасяване на имуществото.

Допълнителни покрития (по избор на клиента):

 • умишлен пожар (палеж)
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

Информация за начина на сключване на полица можете да получите в:

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи Условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които са собственици или носят отговорност за:

 • Малки и средни предприятия с производствена или непроизводствена дейност
 • Масивни сгради до 40 г. и с „Акт 14“, както и масивни и немасивни над 40 г. след „Акт 14“;
 • Застрахователна сума за защита при производствена дейност до 500 хил. лева, за непроизводствена дейност – до 1 млн. лева ;
 • При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.

Застраховка „Пожар и друг щети на имуществото“, сключена с цел да защити производствена или непроизводствена търговка дейност  предоставя сигурност срещу пълна загуба или частична щета,  както на недвижимото имущество (офиси, търговски и стопански сгради и т.н.), така и на движимото имущество (обзавеждане, офис оборудване, техника и уреди, машини и съоръжения, стоки, незавършено производство, готова продукция и други).

 • Широк обхват от свободно избираеми застрахователни покрития.
 • Подходяща застраховка за обекти в етап на строеж с „Акт 14“ и всякакъв вид сгради над 40г.
 • Възможност за застрахователна сума при непроизводствени обекти до 1 млн. лв.
 • Възможност за разсрочено плащане на премията без завишение.

Щети и загуби нанесени върху недвижимото и движимото имущество вследствие на :

Основно покритие:

 • пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, разходи за разчистване и спасяване на имуществото.

Допълнителни покрития (по избор на клиента):

 • умишлен пожар (палеж)
 • природни бедствия, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • свличане или срутване на земни пластове,
 • вреди от подпочвени води;
 • чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • увреждане от действие на морски вълни;
 • късо съединение и/или токов удар;
 • ударна/звукова вълна;
 • загуба на доход от наем;
 • кражба чрез взлом; въоръжен грабеж, вандализъм;

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието. Тя може да бъде платена  еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

Информация за начина на сключване на полица можете да получите в:

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи Условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел.: 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: 

Подобни продукти