Застраховка „Моето семейство“
Защита за финансовите ти средства и допълнителна сигурност за твоето семейство и близки.

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро към “Банка ДСК”, както и за членовете на техните семейства.

Със застраховка „Моето семейство“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето Ви.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • С една полица могат да бъдат застраховани до 5 лица (вкл. титулярят и членове на семейството му – съпруг(а)/партньор и деца );
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата.

Застраховката предлага избор от две степени на защита: Златна защита и Сребърна защита.

ЗЛАТНА ЗАЩИТА СРЕБЪРНА ЗАЩИТА
ПОКРИТИ РИСКОВЕ Застрахователна сума (за едно лице) Застрахователна сума (за едно лице)
Смърт в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Смърт в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Смърт в резултат на злополука при ПТП
Смърт в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) при ПТП
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука при ПТП
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука над 30 дни, но за не повече от 180 дни
Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука над 30 дни, но за не повече от 180 дни
500 лв./на месец
250 лв./на месец
Хоспитализация /X/ в резултат на злополука над 3 дни
Хоспитализация /X/ в резултат на злополука над 3 дни
40 лв. /ден
20 лв. /ден

 

Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 

Застрахователната премия се определя в лева, в зависимост от вида на избрания вариант на защита и се заплаща разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

ЗЛАТНА ЗАЩИТА СРЕБЪРНА ЗАЩИТА
Брой застраховани лица Месечна премия Месечна премия
Индивидуална защита
Индивидуална защита
7,50 лв.
4 лв.
Семейна защита (до 5 лица вкл.титуляра)
Семейна защита (до 5 лица вкл.титуляра)
14 лв.
7,50 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 •  Ползващи се лица са Застрахованият и неговите законни наследници.
Разберете повече за застраховка „Моето семейство“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Моето семейство“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg .  Повече информация относно правила при настъпване на щета:

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро към “Банка ДСК”, както и за членовете на техните семейства.

Със застраховка „Моето семейство“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота и здравето Ви.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • С една полица могат да бъдат застраховани до 5 лица (вкл. титулярят и членове на семейството му – съпруг(а)/партньор и деца );
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата.

Застраховката предлага избор от две степени на защита: Златна защита и Сребърна защита.

ЗЛАТНА ЗАЩИТА СРЕБЪРНА ЗАЩИТА
ПОКРИТИ РИСКОВЕ Застрахователна сума (за едно лице) Застрахователна сума (за едно лице)
Смърт в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Смърт в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП)
10 000,00 лв.
5 000,00 лв.
Смърт в резултат на злополука при ПТП
Смърт в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) при ПТП
Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука при ПТП
Пълна трайна неработоспособност (ПТН) в резултат на злополука при ПТП
20 000,00 лв.
10 000,00 лв.
Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука над 30 дни, но за не повече от 180 дни
Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука над 30 дни, но за не повече от 180 дни
500 лв./на месец
250 лв./на месец
Хоспитализация /X/ в резултат на злополука над 3 дни
Хоспитализация /X/ в резултат на злополука над 3 дни
40 лв. /ден
20 лв. /ден

 

Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 

Застрахователната премия се определя в лева, в зависимост от вида на избрания вариант на защита и се заплаща разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

ЗЛАТНА ЗАЩИТА СРЕБЪРНА ЗАЩИТА
Брой застраховани лица Месечна премия Месечна премия
Индивидуална защита
Индивидуална защита
7,50 лв.
4 лв.
Семейна защита (до 5 лица вкл.титуляра)
Семейна защита (до 5 лица вкл.титуляра)
14 лв.
7,50 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 •  Ползващи се лица са Застрахованият и неговите законни наследници.
Разберете повече за застраховка „Моето семейство“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Моето семейство“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg .  Повече информация относно правила при настъпване на щета: