Застраховки за ипотечни и потребителски кредити в ДСК
Защитете кредита си и запазете всичко ценно близо до Вас!

Независимо от Вашата възраст, професия и семейно положение, винаги съществува риск да настъпи момент, в който да не можете да се справите с кредитните Ви задължения. Това би поставило Вашите близки /наследници в трудно положение, тъй като се налага те да поемат дължимото  финансово задължение към банката-кредитор.

За сигурността Ви и тази на Вашите близките създадохме 4 пакета за защита към кредити, които предлагат различни нива на покритие в зависимост от вида на кредита, конкретните Ви нужди и възраст.

 Пакети и покрития

За жилищни и ипотечни кредити в "Банка ДСК" За потребителски кредити в "Банка ДСК" За потребителски, жилищни и ипотечни кредити в "Банка ДСК"
За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 65 г. до 74 г.
Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Мини" Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Злополука" Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Пълен" Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "65+"
Покрития Научи повече Научи повече Научи повече Научи повече
При злополука
При злополука
Смърт вследствие на злополука
Смърт вследствие на злополука
Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука
Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука
Временна неработоспособност вследствие на злополука
Временна неработоспособност вследствие на злополука
При заболяване
При заболяване
Смърт вследствие на заболяване
Смърт вследствие на заболяване
Пълна трайна неработоспособност вследствие на заболяване
Пълна трайна неработоспособност вследствие на заболяване
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
При загуба на доход
При загуба на доход
Нежелана безработица
Нежелана безработица

Легенда

включено покритие

покритие по избор на клиента

Повече за видовете кредитни продукти на Банка ДСК
Повече за видовете кредитни продукти на Банка ДСК
Още за различните видове кредитни продукти и услуги на Банка ДСК, можете да разберете на сайта на Банката. Разгледайте и изберете най-подходящото персонално за Вас решение за лесно и удобно кредитиране.