Застраховка „Моето пътуване“
Пътувайте спокойно и разчитайте на денонощен асистанс при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина.

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро  към “Банка ДСК”, както и за членовете на техните семейства.

Застраховка „Моето пътуване“ е тип "Мултитрип" и осигурява  застрахователна защита и денонощен асистанс в цял свят при многократни пътувания в чужбина, в рамките на една календарна година.

 • Денонощен асистанс при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина;
 • Териториално покритие в цял свят, с изключение на територията на Р. България и страната, чиито граждани са лицата.
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • С една полица могат да бъдат застраховани до 5 лица (вкл. титулярят и членове на семейството му – съпруг(а)/партньор и деца );
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от три степени на защита: Платинена защита,  Златна защита и Сребърна защита.

Застрахователна сума
Покрит риск Платинена защита Златна защита Сребърна защита
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5 000 евро/ 10 000 лв.
Репатриране
Репатриране
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5000 евро/ 10 000 лв.
Пътни разходи на член на семейството
Пътни разходи на член на семейството
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5000 евро/ 10 000 лв.
Разходи за спешно зъболечение в следствие на злополука
Разходи за спешно зъболечение в следствие на злополука
до 150 евро/ 300 лева
до 150 евро/ 300 лева
до 150 евро/ 300 лева
Загуба на багаж
Загуба на багаж
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
Закъснение на багаж
Закъснение на багаж
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
Разходи за откраднати или изгубени документи
Разходи за откраднати или изгубени документи
до 100 EUR / 200 лв.
до 100 EUR / 200 лв.
до 100 EUR / 200 лв.

Застрахователната премия се определя в лева или евро, в зависимост от вида на избрания пакет и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж. 

Платинена защита Златна защита Сребърна защита
Застрахователна сума в ЕВРО
Застрахователна сума в ЕВРО
20 000 евро
10 000 евро
5 000 евро
Месечна премия в ЕВРО
Месечна премия в ЕВРО
2,27 евро
1,55 евро
1,13 евро
Годишна премия в ЕВРО
Годишна премия в ЕВРО
27,29 евро
18,56 евро
13,57 евро
Застрахователна сума в ЛЕВА
Застрахователна сума в ЛЕВА
40 000 лв.
20 000 лв.
10 000 лв.
Месечна премия в ЛЕВА
Месечна премия в ЛЕВА
4,54 лв.
3,08 лв.
2,26 лв.
Годишна премия в ЛЕВА
Годишна премия в ЛЕВА
54,42 лв.
36,96 лв.
27,13 лв.

*Премиите важат за едно лице и включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Покритие в цял свят, с изкл. на територията на Р. България и страната, чиито граждани са лицата.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващи се лица са Застрахованият или субекта, извършил разходите (напр. асистиращата комапния) според настъпилия по полицата риск и съобразно лимита по съответното покритие.
Разберете повече за застраховка „Моето пътуване“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Моето пътуване“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При необходимост от спешна медицинска помощ, трябва да се свържете с Асистиращата компания Eurocross Assistance на тел: +359 2 850 89 89 или e-mail: assistance@globalservices.bg. След потвърждение на застрахователното покритие, Асистиращата компания ще поеме организацията и/или заплащането на лечението, таксите и/или репатрирането на Застрахования, според условията по сключената застраховка.

Повече информация относно правила при настъпване на щета:

Застраховката е предназначена за физически лица от 18 до 74 навършени години, титуляри на банкови сметки в лева или евро  към “Банка ДСК”, както и за членовете на техните семейства.

Застраховка „Моето пътуване“ е тип "Мултитрип" и осигурява  застрахователна защита и денонощен асистанс в цял свят при многократни пътувания в чужбина, в рамките на една календарна година.

 • Денонощен асистанс при спешна нужда от медицинска помощ в чужбина;
 • Териториално покритие в цял свят, с изключение на територията на Р. България и страната, чиито граждани са лицата.
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • С една полица могат да бъдат застраховани до 5 лица (вкл. титулярят и членове на семейството му – съпруг(а)/партньор и деца );
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от три степени на защита: Платинена защита,  Златна защита и Сребърна защита.

Застрахователна сума
Покрит риск Платинена защита Златна защита Сребърна защита
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5 000 евро/ 10 000 лв.
Репатриране
Репатриране
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5000 евро/ 10 000 лв.
Пътни разходи на член на семейството
Пътни разходи на член на семейството
20 000 евро/ 40 000 лв.
10 000 евро/ 20 000 лв.
5000 евро/ 10 000 лв.
Разходи за спешно зъболечение в следствие на злополука
Разходи за спешно зъболечение в следствие на злополука
до 150 евро/ 300 лева
до 150 евро/ 300 лева
до 150 евро/ 300 лева
Загуба на багаж
Загуба на багаж
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
до 200 EUR / 400 лв. за един брой багаж и до 400 EUR / 800 лв. в агрегат
Закъснение на багаж
Закъснение на багаж
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
до 50 EUR / 100 лв. за закъснение до 24 часа и до 100 EUR / 200 лв. над 24 часа
Разходи за откраднати или изгубени документи
Разходи за откраднати или изгубени документи
до 100 EUR / 200 лв.
до 100 EUR / 200 лв.
до 100 EUR / 200 лв.

Застрахователната премия се определя в лева или евро, в зависимост от вида на избрания пакет и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж. 

Платинена защита Златна защита Сребърна защита
Застрахователна сума в ЕВРО
Застрахователна сума в ЕВРО
20 000 евро
10 000 евро
5 000 евро
Месечна премия в ЕВРО
Месечна премия в ЕВРО
2,27 евро
1,55 евро
1,13 евро
Годишна премия в ЕВРО
Годишна премия в ЕВРО
27,29 евро
18,56 евро
13,57 евро
Застрахователна сума в ЛЕВА
Застрахователна сума в ЛЕВА
40 000 лв.
20 000 лв.
10 000 лв.
Месечна премия в ЛЕВА
Месечна премия в ЛЕВА
4,54 лв.
3,08 лв.
2,26 лв.
Годишна премия в ЛЕВА
Годишна премия в ЛЕВА
54,42 лв.
36,96 лв.
27,13 лв.

*Премиите важат за едно лице и включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Покритие в цял свят, с изкл. на територията на Р. България и страната, чиито граждани са лицата.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващи се лица са Застрахованият или субекта, извършил разходите (напр. асистиращата комапния) според настъпилия по полицата риск и съобразно лимита по съответното покритие.
Разберете повече за застраховка „Моето пътуване“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Моето пътуване“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При необходимост от спешна медицинска помощ, трябва да се свържете с Асистиращата компания Eurocross Assistance на тел: +359 2 850 89 89 или e-mail: assistance@globalservices.bg. След потвърждение на застрахователното покритие, Асистиращата компания ще поеме организацията и/или заплащането на лечението, таксите и/или репатрирането на Застрахования, според условията по сключената застраховка.

Повече информация относно правила при настъпване на щета: