Обратно към Блог

Бързо, лесно, надеждно – застраховката „Любим дом Стандарт“ залага на високотехнологично обслужване и адаптивност

19 April 2024

Имуществените застраховки са на българския пазар от години, но често се сещаме за тях едва след като сме претърпяли някаква щета и мислим как да я покрием с наличните ни средства. Кажете ни каква е ползата от имуществена застраховка?

- В последните години сме свидетели на сериозни климатични промени и природни бедствия, като учените прогнозират тенденцията да продължи и занапред, поради глобалното затопляне. За съжаление, се очаква сериозно увеличение на рисковете от наводнения, проливни дъждове, бури, градушки, периоди с екстремни суши и други неблагоприятни проявления. Хубавото е, че съвременните хора имат способи и могат да минимизират и ограничат последствията от подобни събития, като едно от решенията е сключвайки застраховка на дома и имуществото си.

В България, през последните няколко години се забелязва, позитивен тренд на хората, които сключват застраховка Имущество. Ние от Групама сме щастливи, че за 2 години отчитаме ръст с близо 25% на клиентите, които са купили застраховка имущество. Отчитаме също, че все повече хора сключват застраховката самостоятелно, без тя да е обвързана с банков заем, което показва по-висока осъзнатост и информиран избор на клиентите в посока за защита на интересите им.

В същото време, тенденцията е увеличаването на търсенето на тези застраховки да е свързано и с вече настъпило природно бедствие в страната или в близки около нас страни в географски аспект. Бих препоръчал клиентите да не чакат тези моменти и да правят Имуществени застраховки регулярно, без за това да бъде стимул едно настъпване на събитие. Това ще позволи, да се чувстват сигурни, че при нужда, ще имат на какво да разчитат за финансова подкрепа и отстраняване на щетите в собствения им имот.

Имаме потенциал за развитие в тази посока, тъй като практиката показва, че първо мислим за автомобилите си и едва чак след това за нашия живот и имущество. Статистиката показва, че делът на имуществените застраховки през 2020 г. у нас е 14%, при средно 37% в Европа. Това поставя много семейства и домакинства във висок риск, защото при щета, те нямат допълнителен източник за финансиране на ремонтните работи или подмяна на имущество.

Накратко имуществената застраховка дава на клиента финансова подкрепа в трудна житейски ситуации, като си осигурява спокойствие и сигурност, че може да възстанови целостта и уюта на дома си, без да е притиснат от непредвидени разходи. Ползата от застраховка Имущество спрямо цената е несъизмерима.

Разкажете ни повече за имуществената застраховка на Групама „Любим дом Стандарт“, защо ни е необходима тя?

- Чрез застраховка “Любим дом Стандарт” можете да осигурите финансова защита на имота и вещите си в случай на множество непредвидени събития, като основното и допълнителните покрития осигуряват защита при над 15 риска. В основния пакет се покриват рискове от бедствия като - наводнения, пожар, земетресение, природни бедствия и др. Застраховката предлага избор от 10 допълнителни риска, които всеки клиент сам избира, според нуждите си.

Освен това можете да застраховате и движимото си имущество, както и допълнителни съоръжения в дворни места на къщи, например. Това прави тази застраховка силно адаптивна спрямо всяка специфична нужда на клиента, като той сам избира защитите си. Сериозно предимство е, че застраховката може да се сключи изцяло за кратко време, чрез онлайн платформа през уебсайта на компанията, където в реално време виждате каква ще е премията, която плащате, според избраните рискове за Вашия дом. Също така е максимално ясно и коректно – срещу всяко покритие има и конкретната сума, с която ще се оскъпи крайната цена на Вашата застраховка, както и обезщетението, което ще получите.

Друго преимущество е, че клиентите ни могат да сключат застраховката безсрочно, без да се налага да се подновява всяка година, да се преподписват документи, да се пропусне период на подновяване и прочее.

Време е да спрем да мислим за застраховката на дома като лукс. Средната цена за застраховка за миналата година например в Групама е около 150-160 лв., като разбира се варира от големината, вида и състоянието на имота и избраните от всеки клиент допълнителни покрития. Помислете какво може да купите за семейството си за 10-15 лв. месечно.

А лесно ли е човек да се възползва от застраховката, какви са процесите по изплащане на щетите?

– В Групама залагаме много на високо технологичните решения и използването им в услуга на нашите клиенти. Затова имаме възможност за онлайн регистриране на щети по имуществени застраховки директно през нашия клиентски портал My Groupama. Не се налага клиентът да ходи по офиси, да чака, да подава хартиени бланки и документи. Всичко става с няколко клика и за под 3 минути.

Ексклузивно на пазара Групама предлага за своите клиенти и оглед на щети от дистанция чрез приложението Groupama Video Assistant. Това става директно през смартфон или таблет на клиента, като отнема само няколко минути. Така значително ускоряваме процесите по регистрация и обработка на заведените щети, както и пътя до самото изплащане на обезщетенията. В следващите периоди планираме надграждане на тези дигитални решения, което да съкрати още повече процесите и да ускори изплащането.

Говорите, че все повече хора осъзнават ползите от застраховката, можете ли да ни дадете примери?

- Тук бих оставил нашите клиенти да отговорят. Самите те споделят за ползите от застраховката и за високото ниво на обслужване, което получават. Наскоро, наша клиентка, получила обезщетение вследствие на сериозно природно бедствие ни написа следното: „Получих писмото за обезщетението и самото обезщетение в един и същи час. Вашата експертиза и действия ми върнаха до голяма степен доверието в застрахователите!“. В края на февруари излязоха и резултатите от регулярното ни проучване, което правим сред клиентите на Групама, възползвали се от покритията на застраховка имущество. Бързината при обслужване в случай на щета е едно от нещата, които клиентите ни посочват като конкурентно предимство.

„Не съм очаквал в България да има такова добро обслужване“, споделя един от клиентите ни. „Възхитена съм от бързата реакция“, каза друга клиентка. „Бърза комуникация, любезни и отзивчиви“, определи обслужването ни трети клиент.


Сподели