Обратно към Блог

Какво покрива застраховката при кредит?

22 November 2023

Когато човек взима банков заем, планира напред хубави дни, нови придобивки, пътешествия и щастливи моменти. Понякога обаче обстоятелствата пренареждат тези красиви планове. И е възможно човек да изпадне в ситуация, която не е предвидил и да не може да покрива вноските по кредита си.

Тогава на помощ идват застраховките при кредит, които покриват нежелани ситуации с живота и здравето. Често човек ги сключва наред с другите документи в банката и в забързания ритъм не проследява всички детайли по полицата. Но разбирането на този вид покрития и намирането на най-подходящата полица, би могла да осигури ключова финансова защита във важни моменти от живота.

Затова Ви предлагаме няколко ключови аспекти, които да вземете под внимание за правилен избор:

Какви обстоятелства в живота покрива

Традиционно кредитната застраховка е вид полица, която е предназначена да покрие неизплатените вноски по банков заем на кредитополучателя в случай на неговата смърт. По същество полицата действа като предпазна мярка както за кредитополучателя, така и за кредитора, като гарантира, че непогасеният дълг няма да бъде прехвърлен на семейството или имуществото на кредитополучателя.

Добрите компании предлагат разширени покрития и допълнителни защити при различни причини за неплатежоспособност. Пакет „Пълен“ на застраховка „Кредитна защита“ на Групама, например, покрива вноските и при:

  • Трайна неработоспособност заради на злополука или болест;
  • При нежелана загуба на работата;
  • Временна неработоспособност заради злополука или болест

Така хората са защитени при всевъзможни ситуации, които ги възпрепятстват да покриват вноските си.

Въпреки това е важно да се отбележи, че не всяка кредитна застраховка покрива други обстоятелства в живота, като инвалидност или сериозно заболяване, освен ако не е изрично посочено в полицата. Затова е препоръчително кредитополучателите  внимателно да прегледат правилата и условията на полицата, за да разберат напълно обхвата на покритието.

Кой получава средствата

Ключов момент при застраховките по кредит е, че ползвател на обезщетението е банката, към която е сключен заемът. Застрахователите не превеждат средства на кредитополучателя или неговите роднини, а средствата постъпват директно като вноски в банката.

Със застраховката обикновено се изплаща остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или няколко последователни месечни вноски, когато човекът не е загубил възможността си да работи, а само временно има затруднения за доходите си. За този период на невъзможност да покрива заема си, застрахованият има финансовата подкрепа от своята полица.

След завръщане на работа и възстановяване на нормалния ритъм на живот, застрахователната компания спира да изплаща вноските към банката.

Макар да изглежда повече в полза на банката, този вид закрила всъщност предпазва кредитополучателите и им дава нужното спокойствие и сигурност в тежки ситуации.

Други нужди и обстоятелства

Важно е да прецените и индивидуалните си нужди, за да сте сигурни, че сте си осигурили правилният вариант за финансова подкрепа при непредвидени ситуации в живота. Въпреки че полицата по кредита може да предложи ценна защита, хората трябва да знаят, че тя важи само за вноските по банковия заем. За по-обхватна  подкрепа във всякакви житейски моменти, е добре да предвидите и други форми на животозастраховане, които могат да осигурят по-цялостно покритие за непредвидени моменти в живота и да покрият разходи извън обхвата на вноските по конкретен заем.

Сравняването на различни застрахователни опции и разбирането на правилата и условията на всяка полица е от решаващо значение за вземане на информирано решение, което е в съответствие с финансовите цели и приоритети.


Сподели