Обратно към Блог

Какво да направим, ако ни откраднат личните документи? /2-ра част/

09 June 2017

Когато ни предстои пътуване в чужбина, ние се опитваме да планираме всеки детайл. Но понякога се случват и непланирани събития, които могат да развалят иначе приятното изживяване. Загубата/кражбата на документи е едно не рядко случващо се събитие и е важно да бъдем подготвени ако ни се случи. Ето и най-важните стъпки, които трябва да предприемем в случай на загуба или кражба в чужбина:

1. Нужно е незабавно да уведомите лично и писмено най-близката полицейска служба и да поискате копие от протокола за установяване на дадения случай. Това е нужно, в случай че документите ви са намерени от съвестен гражданин и са предадени на органите на реда. Така при направена справка документите ви могат да бъдат върнати.

2. След като установите липсата на личните ви документи, разполагате с 3-дневен срок да се свържете с най-близкото консулство или посолство на Република България. Необходимо е първоначално да уведомите устно за липсата на документите ви. Пълен списък на всички български посолства и представителства в чужбина можете да откриете тук.

3. Важно е да знаете, че дори да получите разрешително за напускане на страната без валиден документ за пътуване, това не е гаранция, че липсата му няма да е проблем на границата на друга съседна страна.

4. Временният паспорт, който ще ви бъде издаден е със срок на валидност 12 месеца.

Как да предявите претенция за щета, ако имате сключена застраховка „Помощ при пътуване“?

Ако са откраднали вашите документи в чужбина, а имате актуална застраховка с  допълнително покритие „Помощ при пътуване“, трябва да уведомите Асистиращата компания в срок до 3 дни от узнаване на щетата. Ако не успеете да се свържете с Асистиращата компания, то трябва да представите следните документи в срок от 5 работни дни:

1.    Заявление за застрахователно плащане (по образец на Застрахователя)

2.    Полицейски протокол или друг документ, доказващ настъпването на събитието

3.    Квитанция за платена такса за издаване на нови документи

4.    Други документи, каквито са необходими

5.  Важно е да знаете, че при предявяване на претенция, трябва да представите полицата и всички необходими документи в оригинал. Ако оригиналните документи не са написани на един от следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, руски, следва да приложите и официален превод на един от горепосочените езици.

Когато пътувате извън граница, не забравяйте своята застраховка при пътуване в чужбина, която идва на помощ в различни ситуации. Пълна информация за продукта можете да получите на телефон 0700 123 32.


Сподели