Обратно към Блог

Въпроси и отговори за услугата „Доверен майстор“

27 June 2017

Аналогично на услугата „Доверен сервиз“ в автомобилното застраховане, услугата „Доверен майстор“ в застраховка „Любим дом“ дава възможност да се възползвате от доверени професионалисти, които влизат във вашия дом, за да отстранят щети по застрахователно събитие. Като иновативна за България услуга, „Доверен майстор“ поражда редица въпроси. Решихме да се обърнем към нашите експерти и партньорите Hausmeister, за да разберем как работи услугата и кой може да се възползва от нея.

Експертите на Групама за услугата „Доверен майстор“:

1.   Кой може да се възползва от услугата „Доверен майстор“?

От услугата могат да се възползват всички клиенти на „Групама Застраховане“ ЕАД, които имат сключена застраховка на имущество „Любим дом“.

2.    Заплаща ли се допълнително тази услуга?

Тази услуга не се заплаща допълнително.

3.    При какви условия мога да заявя щета и да ползвам тази услуга?

Редът за завеждане на щета не се различава с нищо от стандартното уведомление за щета. За ползването на услугата „Доверен майстор“ е необходимо да са на лице следните условия:

-          Прогнозната стойност на строително–ремонтни работи да надхвърля 1 000 лв.;

-          Съгласие на Застрахователя;

-        Съгласие на Застрахования (попълнена и подписана Декларация – съгласие  за отремонтиране на настъпилите щети по метода „Доверен майстор“);

-          Застрахователното събитие да е по покрит по полицата риск;

-          Представени са от Застрахования всички изискани документи по време на извършения оглед;

-          Дължимата застрахователна премия по полицата е платена в пълен размер;

4.    Какви документи трябва да представя?

Единственият документ, който е по-различен от стандартно изискуемите документи по щети, които зависят от всеки конкретен застрахователен случай, е декларация-съгласие за извършване на строително-монтажни работи посредством метода „Доверен майстор“.

Експертите от Хаусмайстер за същността на „Доверен майстор“:

1.    Какво е „Доверен майстор“ и как функционира тази услуга?

Услугата „Доверен майстор“ представлява безкасово възстановяване на щети, настъпили по покрито по полицата събитие върху недвижимото имущество. Ние поемаме гаранция върху ремонтно – възстановителните операции и вложените материали при възстановяване на щетата.

2.    Каква е мисията на Хаусмайстер? Разкажете ни повече за вашите ценности и принципи.

„Хаусмайстер“ съществува в Германия като професионално сдружение от майстори и домоуправители от над 100 години. В България, „Хаусмайстер“ АД е създадена през 2011 г., за да управлява качествени строително-ремонтни услуги и свързани с това финансови и консултантски  услуги. Компанията предлага собствен ресурс за по-дребните услуги и управлява селектирани строителни фирми за по-големите. „Хаусмайстер“ поема целия ремонт – от огледа, дизайнерския проект, доставката на материалите, извършване на самия ремонт до почистването. Независимо от размера на услугата, фирмата поема финансови гаранции за качество и срок.

3.    Как гарантирате качеството на услугите?

Хаусмайстер е персонален „доверен майстор“ за дома и офиса. Нашият акцент е върху управлението и клиентското обслужване, като работата и контрола над подизпълнителите е основен приоритет за фирмата. При ползване на нашите услуги, клиентите познават лично своя Технически Ръководител.

В секция имуществено застраховане ще намерите повече информация за „Любим дом“. За допълнителни въпроси можете да се обърнете към нашите застрахователни експерти на тел.: 0700 123 32 или да калкулирате своята премия в реално време в платформа за онлайн застраховане на Групама.    


Сподели