Групова рискова застраховка "Живот"
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Търсите защита с Вашите служители в случай на неочаквано събитие?

Бихте желали да повишите тяхната мотивация и лоялност?

Групама  Животозастраховане Експрес може да Ви предложи Групова рискова застраховка живот, която може лесно да се персонализира спрямо Вашите специфични нужди като работодател. Включете тази застраховка към социалния пакет за Вашите служители, за да ги привлечете дългосрочно във Вашата фирма.

Увеличете лоялността на служителите си

 • Безплатна защита за служителите и техните семейства
 • Финансова подкрепа за служителя

Оферта, адаптирана към вашите нужди и бюджет

 • Защитете всички служители или група от тях
 • Сами изберете най-подходящия пакет от покрития и обезщетения

Данъчни облекчения

 • Възможност за включване към необлагаемите разходи на служител от 60 лв. месечно

Като работодател Вие познавате значението на допълнителните социални придобивки за служителя и техния принос за успеха на компанията. Достъпната цена и големите преимущества, които предоставя, прави Груповата рискова застраховка живот на  Групама Животозастраховане Експрес една от най-добрите социални придобивки, достъпни днес.

Защитете служителите си и техните семейства от финансови затруднения в случай на неочаквано събитие. Помогнете им да се справят с ежедневни разходи в случай на болест или злополука, предоставяйки им възможност спокойно да възстановят здравето си и да се върнат на работа.

Сами изберете застрахователните покритията съобразно Вашите нужди и бюджет.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука
 • Временна неработоспособност в случай на заболяване или злополука
 • Хоспитализация в резултат на заболяване или злополука
 • Тежки Заболявания (За да видите пълния списък на покрити заболявания, моля натиснете тук )
 • В случай на смърт - сума = определен брой месечни брутни заплати* се изплащат на наследниците на застрахования служител
 • В случай на Пълна трайна неработоспособност = определен брой месечни брутни заплати* се изплащат на застрахования служител
 • В случай на Временна неработоспособност – разликата между обезщетението от НОИ и % от нетната заплата се изплаща на служителя в рамките на 12 месеца
 • В случай на Хоспитализация - фиксирана сума в размер на 25 - 75 лв. на ден се изплаща на клиента
 • В случай на Тежко Заболяване - фиксирана сума = 6 месечни брутни заплати се изплащат на служителя (изключение: Коронарно лазерно лечение и Коронарна атеректомия = 10% от общата застрахователна сума)

* Броят на изплатените заплати зависи от Вашия избор като работодател.

Общи условия
Свали
Пълен списък на покрити тежки заболявания

Търсите защита с Вашите служители в случай на неочаквано събитие?

Бихте желали да повишите тяхната мотивация и лоялност?

Групама  Животозастраховане Експрес може да Ви предложи Групова рискова застраховка живот, която може лесно да се персонализира спрямо Вашите специфични нужди като работодател. Включете тази застраховка към социалния пакет за Вашите служители, за да ги привлечете дългосрочно във Вашата фирма.

Увеличете лоялността на служителите си

 • Безплатна защита за служителите и техните семейства
 • Финансова подкрепа за служителя

Оферта, адаптирана към вашите нужди и бюджет

 • Защитете всички служители или група от тях
 • Сами изберете най-подходящия пакет от покрития и обезщетения

Данъчни облекчения

 • Възможност за включване към необлагаемите разходи на служител от 60 лв. месечно

Като работодател Вие познавате значението на допълнителните социални придобивки за служителя и техния принос за успеха на компанията. Достъпната цена и големите преимущества, които предоставя, прави Груповата рискова застраховка живот на  Групама Животозастраховане Експрес една от най-добрите социални придобивки, достъпни днес.

Защитете служителите си и техните семейства от финансови затруднения в случай на неочаквано събитие. Помогнете им да се справят с ежедневни разходи в случай на болест или злополука, предоставяйки им възможност спокойно да възстановят здравето си и да се върнат на работа.

Сами изберете застрахователните покритията съобразно Вашите нужди и бюджет.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на заболяване или злополука
 • Временна неработоспособност в случай на заболяване или злополука
 • Хоспитализация в резултат на заболяване или злополука
 • Тежки Заболявания (За да видите пълния списък на покрити заболявания, моля натиснете тук )
 • В случай на смърт - сума = определен брой месечни брутни заплати* се изплащат на наследниците на застрахования служител
 • В случай на Пълна трайна неработоспособност = определен брой месечни брутни заплати* се изплащат на застрахования служител
 • В случай на Временна неработоспособност – разликата между обезщетението от НОИ и % от нетната заплата се изплаща на служителя в рамките на 12 месеца
 • В случай на Хоспитализация - фиксирана сума в размер на 25 - 75 лв. на ден се изплаща на клиента
 • В случай на Тежко Заболяване - фиксирана сума = 6 месечни брутни заплати се изплащат на служителя (изключение: Коронарно лазерно лечение и Коронарна атеректомия = 10% от общата застрахователна сума)

* Броят на изплатените заплати зависи от Вашия избор като работодател.

Общи условия
Свали
Пълен списък на покрити тежки заболявания