Застраховка „Живот на кредитополучатели”

Всяка година повече от 90% работещи служители взимат болничен. 250 000 от тях не успяват да възстановят здравето си в рамките на 3 месеца. Тъй като медицинското лечение в България е скъпо, в този период много хора се сблъскват със сериозни трудности да се справят с кредитните си задължения. Ние предлагаме решение на този проблем – да покриваме месечните Ви вноски по кредита за определен период от време.

 • Сигурност за Вас и Вашето семейство при неблагоприятни обстоятелства
 • Защита срещу задължения
 • Персонализиран спрямо нуждите Ви подход
 • Достъпна защита към Вашия кредит 
 • Лесно плащане на премиите (заедно с вноската по кредит)
 • Най-добрата пълна защита на пазара

Тази защита се предлага като част от кандидатстването за кредит и нейната цел е да намали риска от задлъжняване за кредитополучателя в случай на неприятни събития като смърт или инвалидност.

Всички видове кредити могат да бъдат покрити – потребителски, жилищен, ипотечен, студентски и др. Застрахователните покрития се групират в пакети с различни нива на защита в зависимост от нуждите на клиента.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Временна Неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

 • Вашите задължения към банката се изплащат от нас;
 • Вашите месечни вноски по кредита, в случай на настъпила Временна Неработоспособност се изплащат директно на банката от нас;
 • Вашите месечни вноски по кредита, в случай на настъпила Безработица се изплащат директно на банката от Комерчни пойищовна.

Групама Животозастраховане Експрес работи в партньорство с  внимателно селектирани от нас медицински центрове в 7 големи града в България (Варна, Плевен, София, Русе, Бургас, Пловдив и Видин) Там всички наши клиенти могат да извършат безплатно изследванията, необходими за приемането им за застраховане, с приоритетно внимание и грижа от медицинския персонал.

Свали
Общи условия

Всяка година повече от 90% работещи служители взимат болничен. 250 000 от тях не успяват да възстановят здравето си в рамките на 3 месеца. Тъй като медицинското лечение в България е скъпо, в този период много хора се сблъскват със сериозни трудности да се справят с кредитните си задължения. Ние предлагаме решение на този проблем – да покриваме месечните Ви вноски по кредита за определен период от време.

 • Сигурност за Вас и Вашето семейство при неблагоприятни обстоятелства
 • Защита срещу задължения
 • Персонализиран спрямо нуждите Ви подход
 • Достъпна защита към Вашия кредит 
 • Лесно плащане на премиите (заедно с вноската по кредит)
 • Най-добрата пълна защита на пазара

Тази защита се предлага като част от кандидатстването за кредит и нейната цел е да намали риска от задлъжняване за кредитополучателя в случай на неприятни събития като смърт или инвалидност.

Всички видове кредити могат да бъдат покрити – потребителски, жилищен, ипотечен, студентски и др. Застрахователните покрития се групират в пакети с различни нива на защита в зависимост от нуждите на клиента.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване
 • Временна Неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

 • Вашите задължения към банката се изплащат от нас;
 • Вашите месечни вноски по кредита, в случай на настъпила Временна Неработоспособност се изплащат директно на банката от нас;
 • Вашите месечни вноски по кредита, в случай на настъпила Безработица се изплащат директно на банката от Комерчни пойищовна.

Групама Животозастраховане Експрес работи в партньорство с  внимателно селектирани от нас медицински центрове в 7 големи града в България (Варна, Плевен, София, Русе, Бургас, Пловдив и Видин) Там всички наши клиенти могат да извършат безплатно изследванията, необходими за приемането им за застраховане, с приоритетно внимание и грижа от медицинския персонал.

Свали
Общи условия