Застраховка "Моето Семейство"
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Не е ли най-важното да предпазите Вас и тези, които обичате, срещу последиците от събития, които може да променят живота Ви?

Злополуките не се случват само на улицата. Такива могат да бъдат инцидент в градината, нападение на улицата, тежко изгаряне в кухнята,....

В ежедневието Ви, когато не сте в автомобила си, нито на работното си място, рискът от произшествия съществува и трайните последствия от тези злополуки, рядко са покрити.

 • Финансова подкрепа при Хоспитализация и Продължителен болничен
 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Удовоено обезщетение при най-често срещаните злополуки - при ПТП
 • Отговаря на нуждите на всеки клиент, предлагайки 2 нива на защита – „Сребърно” и „Златно”, както и Индивидуално и Семейно покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Лесно и бързо сключване само срешу подпис, без медицинско приемане

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Моето семейство” заедно с Експресбанк. Може да защитите до 5 души част от Вашето семейството, сред които 2-ма пълнолетни.

 • Смърт в случай на злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Хоспитализация в резултат на злополука

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана застрахователна сума при по-тежки последствия от злополуката
 • Обезщетение при продължителен болничен – над 30 дни 

Обезщетение за ден престой в болница над 3 дни

Свали
Общи условия

Не е ли най-важното да предпазите Вас и тези, които обичате, срещу последиците от събития, които може да променят живота Ви?

Злополуките не се случват само на улицата. Такива могат да бъдат инцидент в градината, нападение на улицата, тежко изгаряне в кухнята,....

В ежедневието Ви, когато не сте в автомобила си, нито на работното си място, рискът от произшествия съществува и трайните последствия от тези злополуки, рядко са покрити.

 • Финансова подкрепа при Хоспитализация и Продължителен болничен
 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Удовоено обезщетение при най-често срещаните злополуки - при ПТП
 • Отговаря на нуждите на всеки клиент, предлагайки 2 нива на защита – „Сребърно” и „Златно”, както и Индивидуално и Семейно покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Лесно и бързо сключване само срешу подпис, без медицинско приемане

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Моето семейство” заедно с Експресбанк. Може да защитите до 5 души част от Вашето семейството, сред които 2-ма пълнолетни.

 • Смърт в случай на злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука
 • Хоспитализация в резултат на злополука

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана застрахователна сума при по-тежки последствия от злополуката
 • Обезщетение при продължителен болничен – над 30 дни 

Обезщетение за ден престой в болница над 3 дни

Свали
Общи условия