Застраховка "Моето Утре"

Всеки има планове за себе си и своите близки. Осъществете личните си проекти и мечти в пълна сигурност с нашата спестовна оферта „Моето Утре”.

Вие сами определяте колко бихте желали да плащате като месечна премия и за какъв период от време. Накрая на Вашия договор избраният от Вас бенефициент ще получи гарантирана сума от спестявания плюс процент от печалбата, акумулиран на годишна база.

 • Двойно предимство - защита и спестовен елемент в едно
 • Планирайте бъдещето си – спестявайте редовно на равни месечни вноски
 • Допълнителна доходност към Вашите спестявания
 • Данъчни облекчения – намалете облагаемия си доход с месечните си вноски по застраховката (до 10% данъчни облекчения)
 • Гъвкава оферта - сами определете
         -  Размера и валутата на месечната премия
         -  Срокът на застраховката, на края спестяванията ще осъществят мечтите Ви

Спестовна застраховка „ Моето Утре” е гъвкаво застрахователно решение, създаващо финансова сигурност за бъдещето на Вашите деца и семейство – за осигуряване на тяхното образование, покупка на къща, пр.
Уникалното за този продукт е че в случай на смърт или Пълна и Необратима Загуба на Автономност, бенефициентът ще получи на края на договора цялата застрахователна сума, споразумяна в началото на застраховката, а не платените до момента на настъпилото събитие премии от клиента.

 • Смърт в случай на злополука или заболяване   
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука или заболяване

Бенефициентът (посочен от Вас в заявлението за застраховане), в случай на доживяване, получава в края на договора общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Групама Животозастраховане Експрес изплаща месечно премията вместо Вас до края на договора, като на края на договора на бенефициента ще му бъде изплатена общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Свали
Общи Условия
Свали
Основен Информационен Документ (ЛВ)
Свали
Основен Информационен Документ (EUR)
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 25.05.2018 г. до 26.09.2018 г.
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 31.01.2016 г. до 25.05.2018 г.

Всеки има планове за себе си и своите близки. Осъществете личните си проекти и мечти в пълна сигурност с нашата спестовна оферта „Моето Утре”.

Вие сами определяте колко бихте желали да плащате като месечна премия и за какъв период от време. Накрая на Вашия договор избраният от Вас бенефициент ще получи гарантирана сума от спестявания плюс процент от печалбата, акумулиран на годишна база.

 • Двойно предимство - защита и спестовен елемент в едно
 • Планирайте бъдещето си – спестявайте редовно на равни месечни вноски
 • Допълнителна доходност към Вашите спестявания
 • Данъчни облекчения – намалете облагаемия си доход с месечните си вноски по застраховката (до 10% данъчни облекчения)
 • Гъвкава оферта - сами определете
         -  Размера и валутата на месечната премия
         -  Срокът на застраховката, на края спестяванията ще осъществят мечтите Ви

Спестовна застраховка „ Моето Утре” е гъвкаво застрахователно решение, създаващо финансова сигурност за бъдещето на Вашите деца и семейство – за осигуряване на тяхното образование, покупка на къща, пр.
Уникалното за този продукт е че в случай на смърт или Пълна и Необратима Загуба на Автономност, бенефициентът ще получи на края на договора цялата застрахователна сума, споразумяна в началото на застраховката, а не платените до момента на настъпилото събитие премии от клиента.

 • Смърт в случай на злополука или заболяване   
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука или заболяване

Бенефициентът (посочен от Вас в заявлението за застраховане), в случай на доживяване, получава в края на договора общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Групама Животозастраховане Експрес изплаща месечно премията вместо Вас до края на договора, като на края на договора на бенефициента ще му бъде изплатена общата сума от натрупаните застрахователни премии, без такси, плюс акумулиран годишно процент от печалбата.

Свали
Общи Условия
Свали
Основен Информационен Документ (ЛВ)
Свали
Основен Информационен Документ (EUR)
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 25.05.2018 г. до 26.09.2018 г.
Свали
Общи Условия - Архив
Общи Условия валидни от 31.01.2016 г. до 25.05.2018 г.