Обратно към Новини

Финансови резултати 2014

19 February 2015

Финансови резултати 2014

Groupama Group

Париж, 19 февруари 2015
Groupama, Отдел Комуникации

Бизнес растеж в съответствие със стратегията

  • Премиен приход на Групата   € 13.6 милиарда
  • Селективно  развитие във Франция
  • Растеж в международен план

По-мащабни технически и оперативни резултати

  • Подобряване на комбинирания коефициент в общото застраховане до 99.0% (-1.8 точки)
  • Увеличаване на дела на полиците, свързани със спестовни продукти -  38.1% (9,5 точки)
  • Допълнително намаляване на общите разходи с повече от € 100 милиона през 2014 г.
  • Значителен ръст на приходите от икономическа дейност € 129 милиона (+ € 119 милиона)

Нетна печалба  € 257 милиона

Стабилна  граница на платежоспособност от  253%,  +53 пункта в сравнение с 2013

Пълният текст на съобщението за пресата може да бъде намерено на интернет страницата на groupama.com.


Сподели