Обратно към Новини

Финансови резултати за първо полугодие 2015

31 July 2015

Париж, 31 юли 2015 
Groupama, Отдел Комуникации 
 
Силно подобрение на нетния приход 
 
Ръст на премийния приход на Групата с 0.9% до € 9.3 милиарда 
  • Селективно  развитие във Франция
  • Растеж в международен план
 
Технически и оперативни резултати в съответствие със стратегията на Групата
  • Подобряване на комбинирания коефициент в общото застраховане до 98.7%
  • Увеличаване на дела на полиците, свързани със спестовни продукти до 19.7%
  • Нетен оперативен резултат от € 116 милиона 
 
Значителен ръст на нетния проход от € 266 милиона  (+90%)
 
Стабилна  граница на платежоспособност от  251%
 
 
" Първото полугодие на  2015 се оказа много задоволително със силно нарастване на нашите технически резултати, в  среда по-лека в сравнение с предишни години. Нашата работа, посветена на постоянно усъвършенстване носи своите положителни резултати, благодарение на нашите служители и избрани представители. Ние съчетаваме успешно доверието, свързващо отношенията, които се развиват в нашата бизнес сфера с модерността, обвързана с внедряването на нови дигитални инструменти. ",  заяви Жан-Ив Даж , председател на Съвета на директорите на Groupama SA.
 
" Постигнатите през първото полугодие резултати подчертаха силно подобрение на нашата операционна рентабилност, което е забележително за всички наши бизнес линии. По-специално в животозастраховането и в здравното застраховане, ние потвърдихме нашата ефективност в адаптирането на пазарните промени по отношение на спестовните  и здравните сегменти, с продължаващото ни подобрение в дела на полиците , свързани със спестовни продукти и рязкото ни развитие в здравното осигуряване. Стратегията ни, която е базирана  върху удовлетвореността на клиентите ни и иновациите , свидетелства за своите резултати чрез утвърдяване на нашите лидерски позиции особено в земеделските застраховки, както и чрез предоставяне на повече възможности в дигиталната област. ", добави Тиери Мартел, главен изпълнителен директор на Groupama SA.
 
 
Пълният текст на съобщението за пресата може да бъде намерено на интернет страницата на www.groupama.com 

Сподели