Обратно към Новини

Стартира процесът по изплащане на застрахователните обезщетения на клиентите на туроператор „София Тур и Холидей“ ЕООД

04 April 2018

Уважаеми клиенти на „София Тур и Холидей“ ЕООД ,

Уведомяваме ви, че днес, 05.04.2018 г. „Групама Застраховане“ ЕАД стартира процес по изплащане на застрахователни обезщетения на потърпевшите от фалиралия туроператор „София Тур и Холидей“ ЕООД.

Процедура по несъстоятелност на туроператора бе обявена през м. декември 2017 г., като до момента няма развитие в Съда. След усилията и кооперативната работа между Групама и различни институции, законовият срок за изчакване на евентуалните искове преди да започне изплащането на обезщетенията беше намален от 5 години на 4 месеца.    

Напомняме на всички клиенти на „София Тур и Холидей“ ЕООД , които са подали своето заявление и очакват обезщетение от „Групама Застраховане“ ЕАД, че общият размер на регистрираните щети надхвърля застрахователната сума по полица № 7500160000564/2016 г. и според действащото в Р. България законодателство ( чл. 436, ал.1 от Кодекса за застраховането) в този случай застрахователят заплаща на всяко правоимащо лице обезщетение, пропорционално на определения за него размер на обезщетение в рамките и спрямо застрахователната сума (лимит на отговорност).

Към момента общият брой на предявените претенции, за които „Групама Застраховане“ ЕАД е уведомена, е 488 бр. на обща стойност 864 652 лв.

Тъй като лимитът на отговорност по полица №7500160000564/2016 г. - „Отговорност на туроператора“ е 175 000 лв. , пропорцията по всяка индивидуална претенция, която ще изплатим е в размер на 20.24%.

Застрахователните обезщетения се изплащат на посочените в заведените претенции от страна на потърпевшите банкови сметки.

При възникнали допълнителни въпроси от страна на пострадалите, можете да посетите нашата секция в интернет сайта ни  Въпроси и отговори, касаещи потърпевшите от туроператор "София Тур и Холидей" ЕООД, да се свържете с тел.: 0700 123 32 (на цената на един градски разговор) или на имейл адрес: sos@groupama.bg.


Сподели