Обратно към Новини

Важни новини от Groupama SA France

28 July 2017

Ръководството на „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД има удоволствието да информира относно три важни новини, свързани с нашия акционер - Groupama SA France:

1. Агенция Fitch Ratings London повиши рейтингите на групата Groupama S.A. (Groupama) и нейните основни дъщерни дружества "Financial Insurer Financial Strength (IFS)" на "A" от "BBB +". Кредитният рейтинг (Issuer Default Rating) на Групама (IDR) е подобрен на "BBB +" от "BBB". Прогнозите са стабилни.

2. В резултат на влизането в сила на Закон за прозрачността, борбата с корупцията и модернизацията на икономиката във Франция, централното дружество на Groupama Group, Groupama SA, ще бъде преобразувано във взаимозастрахователно дружество, като срокът за изпълнение е 18 месеца, считано от декември 2016 г. ,

3. Въздействието от административната трансформация на Groupama S.A. за българските дъщерни дружества „Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД ще доведе до процес на чисто формално вътрешногруповото прехвърляне на собственост от Групама Холдинг Филиал е Партисипасион (Групама Холдинг Филиали и Участия).

Трансформацията няма да има директен ефект върху дейността на българските дъщерни дружества. Формалният процес изисква одобрение от КФН и регистрация в Търговския регистър, която се очаква да бъде финализирана до края на 2017 г. Непряк ефект за българските дъщерни дружества ще бъде оптимизиране на капиталовата адекватност и улеснен групов надзор.

 

Контакти за медии и анализатори:

Михаела Георгиева

+359 2 915 88 14

Mihaela.Georgieva@groupama.bg

"Маркетинг и комуникации"


Сподели