Обратно към Новини

Групама осигури бързи тренинги по първа помощ за деца и семейства

05 June 2023

Групама Застраховане участва тази година в един от най-пъстрите и сплотяващи семейни фестивали - Фамилатлон 2023, който се проведе на 3 юни в Южния парк в София. 

Заедно с партньорите ни от Училището по първа помощ FirstAidbg осигурихме през целия ден за посетителите на фестивала бързи тренинги, демонстрации и практически съвети за реакция и долекарска помощ при всевъзможни инциденти.

Празникът успя да събере над 2000 семейства, а през шатрата на Групама Застраховане преминаваха всички посетители на събитието, които можаха да се включат в рамките на желанията си в нашите тренинги. През целия ден деца и родители идваха, питаха, интересуваха се, ставаха по-запознати за това как да станат „Спасители на животи“.

Раздадохме им също кратки книжки на Групама Застраховане със съвети за разпознаване и реакция при основни инциденти.

Програмата на Групама "Спасители на животи"  е уникална за България инициатива, целяща да промотира нуждата от това повече хора да могат да окажат първа долекарска помощ и да станат „Спасители на животи“.

Програмата се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ.

От 2022 г. Групама в България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, както и участва в различни събития за популизиране на техники за първа помощ, заедно със своите партньори.


Сподели