Обратно към Новини

Групама Груп - Финансови резултати за 2021 г.

18 March 2022

 Премиен приход от 15,5 милиарда евро (+7.5%)

  • Значително увеличение в животозастраховането и здравното застраховане, в резултат на отличното представяне в сегмент „Спестовни и пенсионни и застраховки“ във Франция, особено в Застраховка „Живот, свързана с инвестиционен фонд’’ (+47.1%) 
  • Устойчив бизнес растеж на международно ниво (+8.4%) в животозастраховането и здравното застраховане, както и в имуществено застраховане и застраховки „Злополука“           

Нетна печалба от 493 милиона евро (+178.5%)

  • Увеличение на икономическия оперативен резултат до 461 милиона евро (+50.7%), което се дължи на сектора на животозастраховането
  • Комбинирана квота на щетимост от 3% - в съответствие с поставените цели

 Коефициент на платежоспособност без преходна мярка - 183% 

  • Коефициент на платежоспособност от 271% с преходна мярка
  • Акционерен капитал по МСФО - 10.7 милиарда евро

"През 2021 г. Групама Груп отбеляза силен растеж във всички свои бизнес направления както във Франция, така и на международно ниво. Нашите оперативни и нетни резултати бяха високи, надвишавайки нивата на тези от преди появата на covid. Също така продължихме да затвърждаваме платежоспособността на Групата и демонстрирахме финансова гъвкавост, емитирайки успешно нашите зелени облигации“, заяви Тиери Мартел, CEO на Groupama Assurances Mutuelles.

„През 2021 г. още веднъж показахме силата на модела на взаимопомощ на Групама, постигайки изключително задоволителни годишни резултати в една променлива среда. Изминалата година ще бъде запомнена също и със съвместната  работа с правителството на Франция, което даде ново измерение на селскостопанското застраховане в страната. Групата остава мобилизирана и следи внимателно ситуацията с Украйна, както и глобалните макроикономически последици от нея“, добавя Жан-Ив Дагес - Председател на Борда на директорите на Groupama Assurances Mutuelles


Сподели