Гражданска Отговоронст на автомобилистите
Бърза калкулация на цена и лесна заявка за полица онлайн
Пакет "Соло" - Изчисли и заяви твоята полица Гражданска Отговорност изцяло онлайн и ще получиш:
Пакет "Соло" - Изчисли и заяви твоята полица Гражданска Отговорност изцяло онлайн и ще получиш:
1. Изгодни цени
2. Безплатна доставка на документите
3. Възможност за разсрочено плащане на полицата на 2 или 4 вноски
4. Напомняне със SMS и Viber за всяка предстояща вноска
5. Онлайн плащане на поредна вноска
6. Възможност за допълнителна защита за водача на автомобила

Как да сключиш застраховка?

Възползвай се от изгодните ни цени.

Сключването на застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна съгласно българското законодателство. Тя покрива причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС. 
А с нашия пакет "Соло" може да добавите доброволна застаховка "Злополука на лицата в превозните средства", която осигурява защита на водача и пътниците в превозното средство.
В Групама калкулатор може лесно и в няколко стъпки да изчислите и заявите своята полица.

Пакет „Соло“ е комбиниран продукт, който включва задължителната съгласно българското законодателство застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с възможност да се включи и доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, която осигурява защита за водача и пътниците в превозното средство.  

 • Повече защита за теб: покритие злополука на водача и/или пътниците в превозното средство до 10 000 лв.
 • Разсрочено плащане на вноската 2 или 4 вноски
 • Спокойствие, че освен отговорността за виновно причинени щети на трети лица, при възникнало събитие ще бъдат обезщетени водача и всички други пострадали пътници.

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: Задължителната застраховка "Гражданска отговорност"на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС;

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства" е доброволна застраховка, при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС.

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е валидна на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Доброволна застраховка "Злополука на лицата в превозните средства" има покритие на територията на цял свят.

Застрахователните лимити по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са регламентирани в Кодекса на застраховането.

За застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е с покритие:

 • 10 000 лв. за мястото на водача
 • 2 000 лв., 5 000 лв. или 10 000 лв. за всяко място в МПС
 • Онлайн заявка за издаване на полица без необходимост от регистрация

Направете своята регистрация в клиентския портал My Groupama, за да направите:

 • Онлайн плащане на поредна вноска
 • Онлайн проследяване на заявена щета

Свали
Oбщи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Свали
Двустранен констативен протокол
Клиентът  уведомява Застрахователя за настъпило събитие в рамките на  5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и +359 2 902 48 13, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети в от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за щета

  Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32. Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

 • Стъпка 2
  Извършване на оглед
  • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
  • Физически, на уговорено от страните място
 • Стъпка 3
  Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
  • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
  • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
  • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
 • Стъпка 4
  Изплащане на обезщетение
  • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
  • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
Как да променя собственост  и регистрационен номер на МПС по сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

 

При променя на собственост и/или регистрационен номер на МПС по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е необходимо да ни информираш по един от следните начини, така че да изготвим Анекс / Добавък  към твоята полица и новите обстоятелства по полицата да влязат в сила:

 1. Можеш да посетиш всяка една агенция на Групама в страната
 2. Обади ни се на тел: 0700 123 32
 3. Можеш да ни пишеш на имейл: auto@groupama.bg
 4. Да посетиш офис на наши брокери партньори 
В какъв срок трябва да ни информираш?

Информация към Групама за промяна на обстоятелства по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва да се подаде в рамките на 7 работни дни от датата на издаване на Талон на МПС от КАТ. 

Каква информация ще е необходима, за да се направи промяната на собственост и/или регистрационен номер:
 • Сканиран или сниман Талон на МПС
 • Номер на Полица или ЕГН на собственика, вписан в  Талона на МПС
 • Актуален контакт за връзка със собственика

След предоставяне на тези данни наш сътрудник ще изготви и ще ти предостави Анекс/ Добавък с отразените промени. Документът може да бъде получен лично в офис на Групама, по куриер или по имейл.

Имай предвид, че този Анекс става неразделна част от твоята полица и следва да бъде запазен до изтичане на застраховката.

При нужда от допълнителна информация сме на твое разположение на тел: 0700 123 32.

Пакет „Соло“ е комбиниран продукт, който включва задължителната съгласно българското законодателство застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, с възможност да се включи и доброволна застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, която осигурява защита за водача и пътниците в превозното средство.  

 • Повече защита за теб: покритие злополука на водача и/или пътниците в превозното средство до 10 000 лв.
 • Разсрочено плащане на вноската 2 или 4 вноски
 • Спокойствие, че освен отговорността за виновно причинени щети на трети лица, при възникнало събитие ще бъдат обезщетени водача и всички други пострадали пътници.

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите: Задължителната застраховка "Гражданска отговорност"на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС;

Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства" е доброволна застраховка, при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на водача или за всички места в МПС.

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е валидна на територията на Република България, както и на всички други държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Доброволна застраховка "Злополука на лицата в превозните средства" има покритие на територията на цял свят.

Застрахователните лимити по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са регламентирани в Кодекса на застраховането.

За застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ е с покритие:

 • 10 000 лв. за мястото на водача
 • 2 000 лв., 5 000 лв. или 10 000 лв. за всяко място в МПС
 • Онлайн заявка за издаване на полица без необходимост от регистрация

Направете своята регистрация в клиентския портал My Groupama, за да направите:

 • Онлайн плащане на поредна вноска
 • Онлайн проследяване на заявена щета

Свали
Oбщи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета
Свали
Двустранен констативен протокол
Клиентът  уведомява Застрахователя за настъпило събитие в рамките на  5 работни дни от узнаване за събитието на тел. 0700 123 32 за България и +359 2 902 48 13, ако клиентът е извън България. За събития покрити по рисковете „Кражба или Грабеж на цяло МПС“ и „Пожар и/или експлозия“, уведомяването на Застрахователя е необходимо да бъде извършено в срок до 24 часа от узнаването за събитието.
Повече информация относно правила при настъпване на щета:


ЕКСКЛУЗИВНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ГРУПАМА !
Единствено по рода си в България и специално създадено за клиентите на Групама , „Groupama Video Assistant“ или GVA e безплатно видео приложение за осъществяване наоглед при щети в от разстояние единствено при наличен смартфон или таблет. Повече информация на телефон 0700 123 32.

 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за щета

  Чрез телефонно обаждане на тел. 0700 123 32. Наш служител ще регистрира претенцията и ще Ви даде необходимите инструкции и какви документи трябва да представите.

 • Стъпка 2
  Извършване на оглед
  • Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон
  • Физически, на уговорено от страните място
 • Стъпка 3
  Определяне начина на обезщетяване в съответствие с правата по застраховката
  • Изплащане на обезщетение по експертна оценка на Групама Застраховане ЕАД.
  • Изплащане на обезщетение по фактури, когато ремонтът се извършва в сервиз по Ваш избор.
  • Възстановяване на щетите в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД.
 • Стъпка 4
  Изплащане на обезщетение
  • В случаите на обезщетяване по експертна оценка или по фактури обезщетението се изплаща в 15 дневен срок по банкова сметка на собственика на МПС.
  • При ремонт в доверен сервиз на Групама Застраховане ЕАД средствата за възстановяване на МПС се изплащат директно на сервиза.
Как да променя собственост  и регистрационен номер на МПС по сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

 

При променя на собственост и/или регистрационен номер на МПС по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е необходимо да ни информираш по един от следните начини, така че да изготвим Анекс / Добавък  към твоята полица и новите обстоятелства по полицата да влязат в сила:

 1. Можеш да посетиш всяка една агенция на Групама в страната
 2. Обади ни се на тел: 0700 123 32
 3. Можеш да ни пишеш на имейл: auto@groupama.bg
 4. Да посетиш офис на наши брокери партньори 
В какъв срок трябва да ни информираш?

Информация към Групама за промяна на обстоятелства по сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите трябва да се подаде в рамките на 7 работни дни от датата на издаване на Талон на МПС от КАТ. 

Каква информация ще е необходима, за да се направи промяната на собственост и/или регистрационен номер:
 • Сканиран или сниман Талон на МПС
 • Номер на Полица или ЕГН на собственика, вписан в  Талона на МПС
 • Актуален контакт за връзка със собственика

След предоставяне на тези данни наш сътрудник ще изготви и ще ти предостави Анекс/ Добавък с отразените промени. Документът може да бъде получен лично в офис на Групама, по куриер или по имейл.

Имай предвид, че този Анекс става неразделна част от твоята полица и следва да бъде запазен до изтичане на застраховката.

При нужда от допълнителна информация сме на твое разположение на тел: 0700 123 32.

 

Подобни продукти

 

ОЩЕ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства (МТП), които не са спряни от движение. Според закона всички моторни превозни средства трябва да имат валидна „Гражданска отговорност“, като това важи както за физически лица, така и за юридическите.

Застраховката покрива щетите, причинени на другите - засегнатите при инцидент хора и превозни средства. Застрахователят, при когото е сключена “Гражданската отговорност”, се задължава да покрие щетите и да плати обезщетение до определената сума на засегнатите участници в ПТП, като могат да се заявят имуществени или неимуществени вреди.

Документите, които ще са ви нужни, са идентични, независимо от това къде и как ще сключите застрахователната полица – дали в офис на компания, при брокер или онлайн. Основното, което ще ви трябва, е малкият талон на превозното средство и личната ви карта. За попълването на необходимите документи, ще са ви необходими номер на талона и регистрационен номер на колата. Ще трябва да предоставите и допълнителна информация за автомобила, като година на производство, обем на двигателя, място на волана и други, от които зависи на какви цени ще платите застраховката.

Застраховката има валидност една година от датата на купуване, а след това подлежи на подновяване. Ако изплащате застраховката на няколко вноски, то трябва да внимавате и следите за погасяването на следващата вноска по полицата, за да остане валидна. 

Ако нямате валидна застраховка или ако тя е изтекла и не сте я подновили, може да бъдете глобени, а съществува и риска да бъдете лишени от правото си да управлявате моторно превозно средство за определен срок.

Може да направите справка за валидността на ГО по следните начини:

 • Проверка на полицата – с предоставянето на полица от застрахователя, в нея се описват всички важни данни, сред които е и датата на валидност;
 • Вижте стикера, който се намира на предното стъкло на колата – датата, до която е валидна полицата, е отбелязана и върху зеления стикер чрез перфорация;
 • През сайта на Гаранционния фонд – ако нямате под ръка горепосочените документи, удостоверяващи валидността, винаги можете да проверите онлайн. От вас се изисква да въведете регистрационния номер на автомобила и така ще получите информация дали превозното средство разполага с валидна застраховка.

Според законодателството задължителен елемент е именно стикерът. За да е валидна застраховката, стикерът трябва да е залепен в долната лява част на предното стъкло на превозното средство. Ако стикерът не е залепен, застраховката не се смята за валидна, шофьорът подлежи на санкция, а също е възможно да бъде отказано покриването на щети при евентуален инцидент.

След датата на валидност, указана в полицата и върху стикера, застраховката става невалидна. Единственото възможно просрочване и гратисен период е до 15 дни след датата, в която е трябвало да платите поредна вноска, ако полицата се плаща на вноски. В този период полицата е валидна, но плащането по нея е просрочено, а ако след това дължимата сума не бъде внесена, застраховката се прекратява.