Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от ОТП Груп и променя името си на Експрес Животозастраховане, а през октомври 2019г.  дружеството е придобито от френския застрахователен лидер Групама. На 01.06.2020 г. "Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД  се влива в „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

                                          

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2018 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2018
Свали
• Предварителна Информация Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2016 г.

гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)


За връзка с клиенти: 0700/12332


office@groupama.bg

Дружеството е първоначално основано под името ЗАД Сожелайф България през май 2007 г. от Сосиете Женерал Застраховане и Сосиете Женерал Експресбанк. През януари 2019г., то става част от ОТП Груп и променя името си на Експрес Животозастраховане, а през октомври 2019г.  дружеството е придобито от френския застрахователен лидер Групама. На 01.06.2020 г. "Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД  се влива в „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

                                          

Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2018 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2018
Свали
• Предварителна Информация Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2017 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние 2016 г.
Свали
Годишен финансов отчет 2016 г.

гр.София 1124, бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3 (вход от ул. Николай Ракитин)


За връзка с клиенти: 0700/12332


office@groupama.bg