Застраховка към кредит

Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Защита към кредит
Защита към кредит
Изберете най-добрата защита за Вашия кредит.
Защита към овърдрафт
Защита към овърдрафт
Изберете най-добрата защита за Вашия овърдрафт