Застраховка "Защита - кредит"

В основата на всяка добре управлявана и успешна компания е както отличното стратегическо планиране, така и неотложното справяне с ежедневните въпроси и задачи. Сключвайки тази застраховка живот на Вашите ключови служители, Вашата компания ще бъде финансово защитена от неочаквано събитие с най-ценните Ви служители.

 • Сигурност за Вашия бизнес
 • Сигурност за Вас като собственик/акционер в компанията
 • Конкурентна цена – уникална за България
 • Бърз и опростен процес за приемане за застраховане
 • Лесен начин за плащане на премията
 • Иновативна и уникална оферта за Българския пазар

Тази защита се предлага към Корпоративен инвестиционен кредит и Инвестиционен кредит Партньор, предлагани от Експресбанк, на компании като Вашата, с цел да намали Вашите финансови загуби, в случай на неочаквано събитие с ключово лице от компанията.

Застраховани са ключовите лица в компанията, които са акционери, мениджъри и като цяло служители със специални умения, знания или контакти, основоположни за успеха на компанията.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Задълженията на Вашата компания, като кредитополучател, се изплащат от  Групама Животозастраховане Експрес на банката. 

Групама Животозастраховане Експрес работи в партньорство с  внимателно селектирани от нас медицински центрове в 7 големи града в България (Варна, Плевен, София, Русе, Бургас, Пловдив и Видин) Там всички наши клиенти могат да извършат безплатно изследванията, необходими за приемането им за застраховане, с приоритетно внимание и грижа от медицинския персонал.

Свали
Общи условия

В основата на всяка добре управлявана и успешна компания е както отличното стратегическо планиране, така и неотложното справяне с ежедневните въпроси и задачи. Сключвайки тази застраховка живот на Вашите ключови служители, Вашата компания ще бъде финансово защитена от неочаквано събитие с най-ценните Ви служители.

 • Сигурност за Вашия бизнес
 • Сигурност за Вас като собственик/акционер в компанията
 • Конкурентна цена – уникална за България
 • Бърз и опростен процес за приемане за застраховане
 • Лесен начин за плащане на премията
 • Иновативна и уникална оферта за Българския пазар

Тази защита се предлага към Корпоративен инвестиционен кредит и Инвестиционен кредит Партньор, предлагани от Експресбанк, на компании като Вашата, с цел да намали Вашите финансови загуби, в случай на неочаквано събитие с ключово лице от компанията.

Застраховани са ключовите лица в компанията, които са акционери, мениджъри и като цяло служители със специални умения, знания или контакти, основоположни за успеха на компанията.

 • Смърт в случай на заболяване или злополука
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука или заболяване
 • Пълна трайна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Задълженията на Вашата компания, като кредитополучател, се изплащат от  Групама Животозастраховане Експрес на банката. 

Групама Животозастраховане Експрес работи в партньорство с  внимателно селектирани от нас медицински центрове в 7 големи града в България (Варна, Плевен, София, Русе, Бургас, Пловдив и Видин) Там всички наши клиенти могат да извършат безплатно изследванията, необходими за приемането им за застраховане, с приоритетно внимание и грижа от медицинския персонал.

Свали
Общи условия