Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Защита при пътуване в Чужбина
Защита при пътуване в Чужбина
Застраховка „Комфорт Бизнес”
Застраховка „Комфорт Бизнес”