Защитете Вашата банкова карта и служебни принадлежности при злоупотреби
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Защита при пътуване в Чужбина
Защита при пътуване в Чужбина
Пътувайте сигурно
Застраховка „Комфорт Бизнес”
Застраховка „Комфорт Бизнес”
Защитете банковата Ви карта и служебните Ви принадлежности при злоупотреби