Застраховка "Пътуване в Чужбина"

Какво ще се случи ако Ваш служител получи неочакван здравословен проблем или претърпи злополука по време на пътуването Ви в чужбина? Спечелете лоялността на Вашите служители, като осигурите тяхното физическо благосъстояние, както и емоционалното и финансовото им спокойствие със застраховка „Пътуване в чужбина”, включена към Вашата бизнес банкова карта в  Експресбанк.

 • Безплатна защита, включена към бизнес банковата карта
 • Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина
 • Лесно сключване със своевременно приемане за застраховане 
 • Без спешни разходи в случай на неочаквани събития
 • Финансова сигурност в случай на злополука с Вас или Вашето семейство

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към бизнес банкови карти.  Експресбанк предлага това покритие безплатно за всеки картодържател на MasterCard Business ,Visa Business and Visa Business Gold Card. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

Застрахователни покрития „Злополука”

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покритияПомощ при пътуване в чужбина”*

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

Всички застрахователни покрития за „Помощ при пътуване в чужбина" са осигурени от  Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

Размерът на обезщетението, което ще бъде изплатено на Вашия служител като картодържател в случай на неочаквано събитие, зависи от вида на покрития риск и нивото на защита на банковата му карта.

Свали
Общи условия

Какво ще се случи ако Ваш служител получи неочакван здравословен проблем или претърпи злополука по време на пътуването Ви в чужбина? Спечелете лоялността на Вашите служители, като осигурите тяхното физическо благосъстояние, както и емоционалното и финансовото им спокойствие със застраховка „Пътуване в чужбина”, включена към Вашата бизнес банкова карта в  Експресбанк.

 • Безплатна защита, включена към бизнес банковата карта
 • Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина
 • Лесно сключване със своевременно приемане за застраховане 
 • Без спешни разходи в случай на неочаквани събития
 • Финансова сигурност в случай на злополука с Вас или Вашето семейство

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към бизнес банкови карти.  Експресбанк предлага това покритие безплатно за всеки картодържател на MasterCard Business ,Visa Business and Visa Business Gold Card. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

Застрахователни покрития „Злополука”

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покритияПомощ при пътуване в чужбина”*

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

Всички застрахователни покрития за „Помощ при пътуване в чужбина" са осигурени от  Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

Размерът на обезщетението, което ще бъде изплатено на Вашия служител като картодържател в случай на неочаквано събитие, зависи от вида на покрития риск и нивото на защита на банковата му карта.

Свали
Общи условия