Застраховка „Спокойствие спестовна сметка”

Как можете максимално да се възползвате от Вашите спестявания?

Сключвайки застраховка Спокойствие към спестовната си сметка, може да защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление е възможно да сполети всеки един от нас.

 • Удвоени спестявания за Вас и Вашето семейство в случай на злополука (осигурява еквивалент на спестените суми по всички Ваши спестовни сметки)
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за  спешно плащане– платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно 
 • Достъпна цена
 • + 50% увеличение на обезщетението, ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес Ви предлага възможността да сключите „Спокойствие спестовна сметка” към Вашата спестовна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешно плащане от 2000 лв.при настъпване на Злополука  или 3 000 лева при настъпване на злополука при ПТП– платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сбора на наличните суми по всичките Ви спестовни сметки, до 6 000 лв. при настъпване на Злополука  или 9 000 лева при настъпване на злополука при ПТП.

Общи условия
Общи условия

Как можете максимално да се възползвате от Вашите спестявания?

Сключвайки застраховка Спокойствие към спестовната си сметка, може да защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление е възможно да сполети всеки един от нас.

 • Удвоени спестявания за Вас и Вашето семейство в случай на злополука (осигурява еквивалент на спестените суми по всички Ваши спестовни сметки)
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за  спешно плащане– платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно 
 • Достъпна цена
 • + 50% увеличение на обезщетението, ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес Ви предлага възможността да сключите „Спокойствие спестовна сметка” към Вашата спестовна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешно плащане от 2000 лв.при настъпване на Злополука  или 3 000 лева при настъпване на злополука при ПТП– платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сбора на наличните суми по всичките Ви спестовни сметки, до 6 000 лв. при настъпване на Злополука  или 9 000 лева при настъпване на злополука при ПТП.