Застраховка „Спокойствие спестовна сметка”

Как можете максимално да се възползвате от Вашите спестявания?

Сключвайки застраховка Спокойствие към спестовната си сметка, може да защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление е възможно да сполети всеки един от нас.

 • Удвоени спестявания за Вас и Вашето семейство в случай на злополука (осигурява еквивалент на спестените суми по всички Ваши спестовни сметки)
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за  спешно плащане– платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно 
 • Достъпна цена
 • + 50% увеличение на обезщетението, ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес Ви предлага възможността да сключите „Спокойствие спестовна сметка” към Вашата спестовна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешно плащане от 2000 лв.при настъпване на Злополука  или 3 000 лева при настъпване на злополука при ПТП– платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сбора на наличните суми по всичките Ви спестовни сметки, до 6 000 лв. при настъпване на Злополука  или 9 000 лева при настъпване на злополука при ПТП.

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.
Общи условия
Общи условия

Как можете максимално да се възползвате от Вашите спестявания?

Сключвайки застраховка Спокойствие към спестовната си сметка, може да защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление е възможно да сполети всеки един от нас.

 • Удвоени спестявания за Вас и Вашето семейство в случай на злополука (осигурява еквивалент на спестените суми по всички Ваши спестовни сметки)
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за  спешно плащане– платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно 
 • Достъпна цена
 • + 50% увеличение на обезщетението, ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес Ви предлага възможността да сключите „Спокойствие спестовна сметка” към Вашата спестовна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешно плащане от 2000 лв.при настъпване на Злополука  или 3 000 лева при настъпване на злополука при ПТП– платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сбора на наличните суми по всичките Ви спестовни сметки, до 6 000 лв. при настъпване на Злополука  или 9 000 лева при настъпване на злополука при ПТП.

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Експресбанк.