Защита към банковата ми сметка
Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Защита към банкова сметка
Защита към банкова сметка
Защита към спестовна сметка
Защита към спестовна сметка