Застраховка „Спокойствие разплащателна сметка”

Знаете ли, че България се намира на едно от водещите места в Европейския съюз по смъртни случаи в резултат от пътни злополуки. Какво може да направите, за да се защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление би могло да сполети всеки?

Най-лесното решение е да сключите застраховка Спокойствие към разплащателната Ви сметка.  

 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за спешни разходи – платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Достъпна цена
 • +50% увеличение на обезщетението ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Спокойствие разплащателна сметка” към един от най-разпространените и използвани банкови продукти - разплащателна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешнo плащане до 2000 лв. .(при злополука) и 3 000лв. (при злополука настъпила при ПТП)  – платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сума, равна на сбора на получените суми по Вашата сметка през последните 12 месеца (до 6 000 лв. при злополука или 9 000лв. при злополука, настъпила при ПТП) .
Свали
Общи условия

Знаете ли, че България се намира на едно от водещите места в Европейския съюз по смъртни случаи в резултат от пътни злополуки. Какво може да направите, за да се защитите себе си и Вашето семейство в случай на неочаквано събитие, което за съжаление би могло да сполети всеки?

Най-лесното решение е да сключите застраховка Спокойствие към разплащателната Ви сметка.  

 • Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на злополука
 • Покритие, уникално на българския пазарфиксирана еднократна сума за спешни разходи – платена в рамките на 2 дни, в добавка към основното покритие
 • Гъвкав начин на плащане: месечно или годишно  
 • Достъпна цена
 • +50% увеличение на обезщетението ако злополуката е настъпила при ПТП

Групама Животозастраховане Експрес предлага „Спокойствие разплащателна сметка” към един от най-разпространените и използвани банкови продукти - разплащателна сметка. Тя предоставя допълнителни предимства на Вас, като собственик на сметка, и Вашето семейство, в случай на неочаквано събитие като Смърт или Пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

 • Смърт в случай на злополука;
 • Пълна и необратима загуба на автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Вие или Вашето семейство получавате:

 • Фиксирана еднократна сума за спешнo плащане до 2000 лв. .(при злополука) и 3 000лв. (при злополука настъпила при ПТП)  – платена в рамките на 2 работни дни

и

 • Сума, равна на сбора на получените суми по Вашата сметка през последните 12 месеца (до 6 000 лв. при злополука или 9 000лв. при злополука, настъпила при ПТП) .
Свали
Общи условия