Застраховка „Пълна Защита”

Всеки от нас обича да пазарува с кредитната си карта. Но пазаруването не винаги предлага само положителни емоции. Замисляли ли сте се колко време прекарвате в обикаляне по магазините, за да проучите къде може да закупите дадена стока на най-дорба цена. А когато я закупим, винаги изпитваме притеснение дали ще ни доставят стоката в желания вид. Търсите решение – възползвайте се от пакетното предложение „Пълна Защита” безплатно за картодържателите на револвиращи карти от Експресбанк.  

 • За да получите съвсем безплатно* допълнителна защита за себе си и и покупките си
 • Спокойствие при ежедневното пазаруване
 • Сигурност за доставката на стока в желания вид
 • Гаранция за най-добрата цена на закупената стока
 • 24 часов асистанс при пътуване в чужбина
 • Световно покритие
 • Защита на закупената стока при кражба или грабеж или повреда
 • Уникални покрития за България

* Застраховката е безплатна за картодържатели на револвираща карта Visa Classic/Gold или Master card Classic/Gold, издадена от Експресбанк.

Това е уникaлна застраховка на пазара разработена специално за картодържателите на револвиращи кредитни карти на Експресбанк, която осигурява пълно покритие на Вас и на покупките Ви, групирайки няколко покрития.

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към банкови карти. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

„Защита на покупките” защитава покупките в случай на грабеж, кражба или повреда. Застрахователят ще възстанови разходите Ви за поправка или замяна на стоката в случай на събитие.

„Гаранция за най-добра цена” Ви гарантира закупуването на стоката на най-евтина цена. Ако видите някъде идентична стока, Застрахователят ще възстанови разходите Ви.

Застрахователни покрития „Злополука”:

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покрития Помощ при пътуване в чужбина”*:

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

 „Защита на покупките” в случай на*:

 • грабеж или кражба и
 • повреда в случай на:
  • пожар, експлозия, директен удар на мълния, падане на летателен апарат или обекти от него;
  • действия, свързани с гасенето на пожара (включително повреди, причинени от автоматични системи за гасене);
  • природни бедствия: буря и градушка, лавина;
  • свлачище, освен в случаите, когато то е предизвикано в резултат на човешка дейност;
  • вода или масло, изтекли от главните фиксирани водопроводни или отоплителни инсталации: повреда на стоките от вода или субстанции, използвани за отопление, изтекли от главните водопроводни или отоплителни инсталации;
  • транспортирането на стоката от магазина до дома веднага след нейното получаване

Гаранция за най-добра ценана закупената стоката*:

 • Ако клиентът забележи идентична стока на по-ниска цена, от тази на закупената стока с револвиращата банкова карта, Застрахователя  ще му изплати разликата в цените, ако е над 15 ЕВРО.

* Това са застрахователни покрития от Общото Застраховане, осигурени от Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

При Застрахователни покрития „Злополука” и „Помощ при пътуване в чужбина”:

 • Размерът на обезщетението, което ще Ви бъде изплатено като картодържател в случай на неочаквано събитие, зависи от вида на покрития риск и нивото на защита на банковата му карта

При „Защита на покупките”:

 • Разходите за поправка или замяна на стоката до застрахователния лимит според вида карта

При „Гаранция за най-добра цена”:

Размера за разликата в цените на закупената стока и идентичната стока видяна на по-ниска цена, ако е по-голяма от 15 евро.

Свали
Общи условия

Всеки от нас обича да пазарува с кредитната си карта. Но пазаруването не винаги предлага само положителни емоции. Замисляли ли сте се колко време прекарвате в обикаляне по магазините, за да проучите къде може да закупите дадена стока на най-дорба цена. А когато я закупим, винаги изпитваме притеснение дали ще ни доставят стоката в желания вид. Търсите решение – възползвайте се от пакетното предложение „Пълна Защита” безплатно за картодържателите на револвиращи карти от Експресбанк.  

 • За да получите съвсем безплатно* допълнителна защита за себе си и и покупките си
 • Спокойствие при ежедневното пазаруване
 • Сигурност за доставката на стока в желания вид
 • Гаранция за най-добрата цена на закупената стока
 • 24 часов асистанс при пътуване в чужбина
 • Световно покритие
 • Защита на закупената стока при кражба или грабеж или повреда
 • Уникални покрития за България

* Застраховката е безплатна за картодържатели на револвираща карта Visa Classic/Gold или Master card Classic/Gold, издадена от Експресбанк.

Това е уникaлна застраховка на пазара разработена специално за картодържателите на револвиращи кредитни карти на Експресбанк, която осигурява пълно покритие на Вас и на покупките Ви, групирайки няколко покрития.

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към банкови карти. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

„Защита на покупките” защитава покупките в случай на грабеж, кражба или повреда. Застрахователят ще възстанови разходите Ви за поправка или замяна на стоката в случай на събитие.

„Гаранция за най-добра цена” Ви гарантира закупуването на стоката на най-евтина цена. Ако видите някъде идентична стока, Застрахователят ще възстанови разходите Ви.

Застрахователни покрития „Злополука”:

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покрития Помощ при пътуване в чужбина”*:

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

 „Защита на покупките” в случай на*:

 • грабеж или кражба и
 • повреда в случай на:
  • пожар, експлозия, директен удар на мълния, падане на летателен апарат или обекти от него;
  • действия, свързани с гасенето на пожара (включително повреди, причинени от автоматични системи за гасене);
  • природни бедствия: буря и градушка, лавина;
  • свлачище, освен в случаите, когато то е предизвикано в резултат на човешка дейност;
  • вода или масло, изтекли от главните фиксирани водопроводни или отоплителни инсталации: повреда на стоките от вода или субстанции, използвани за отопление, изтекли от главните водопроводни или отоплителни инсталации;
  • транспортирането на стоката от магазина до дома веднага след нейното получаване

Гаранция за най-добра ценана закупената стоката*:

 • Ако клиентът забележи идентична стока на по-ниска цена, от тази на закупената стока с револвиращата банкова карта, Застрахователя  ще му изплати разликата в цените, ако е над 15 ЕВРО.

* Това са застрахователни покрития от Общото Застраховане, осигурени от Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук.

При Застрахователни покрития „Злополука” и „Помощ при пътуване в чужбина”:

 • Размерът на обезщетението, което ще Ви бъде изплатено като картодържател в случай на неочаквано събитие, зависи от вида на покрития риск и нивото на защита на банковата му карта

При „Защита на покупките”:

 • Разходите за поправка или замяна на стоката до застрахователния лимит според вида карта

При „Гаранция за най-добра цена”:

Размера за разликата в цените на закупената стока и идентичната стока видяна на по-ниска цена, ако е по-голяма от 15 евро.

Свали
Общи условия