Защита към банковата ми карта

Считано от 04.05.2020 г., продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес" няма да се предлагат на нови клиенти. Активните застрахователните полици по тези продукти ще продължат да бъдат обслужвани от дружеството, спрямо срока на валидност на конкретната застраховка.

 

Пълна защита
Пълна защита
Защита при пътуване в чужбина
Защита при пътуване в чужбина
Защита "Комфорт"
Защита "Комфорт"