Застраховка „Пътуване в чужбина”

Как бихте постъпили ако получите неочакван здравословен проблем или претърпите злополука по време на пътуването Ви в чужбина? Ще знаете ли към кой доктор или болница да се обърнете; ще разбирате ли местния език, за да ги информирате за Вашия проблем? А ако се нуждаете от своевременно медицинско транспортиране, за да получите нужното Ви лечение? Осигурете Вашето физическо благосъстояние, както и емоционално и финансово спокойствие със застраховка „Пътуване в чужбина”, включена към Вашата банкова карта в Експресбанк.

 • Безплатна защита, включена към банковата Ви карта
 • Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина
 • Лесно сключване със своевременно приемане за застраховане 
 • Без спешни разходи в случай на неочаквани събития
 • Финансова сигурност в случай на злополука с Вас или Вашето семейство

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към банкови карти. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

Застраховка „Пътуване в чужбина”, предлагана от нашия партньор Експресбанк, е предоставяна  безплатно на всички картодържатели на MasterCard и VisaCard.

За повече информация относно банковите карти, които може да Ви предложи Експресбанк моля натиснете тук .

Застрахователни покрития „Злополука”

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покритияПомощ при пътуване в чужбина”*

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

Всички застрахователни покрития за„Помощ при пътуване в чужбинаса осигурени от Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук

Размерът на обезщетението, което ще Ви бъде изплатено като картодържател в случай на неочаквано събитие, ще зависи от вида на покрития риск и от вида на банковата Ви карта.

Свали
Общи условия

Как бихте постъпили ако получите неочакван здравословен проблем или претърпите злополука по време на пътуването Ви в чужбина? Ще знаете ли към кой доктор или болница да се обърнете; ще разбирате ли местния език, за да ги информирате за Вашия проблем? А ако се нуждаете от своевременно медицинско транспортиране, за да получите нужното Ви лечение? Осигурете Вашето физическо благосъстояние, както и емоционално и финансово спокойствие със застраховка „Пътуване в чужбина”, включена към Вашата банкова карта в Експресбанк.

 • Безплатна защита, включена към банковата Ви карта
 • Международно покритие за неограничен брой пътувания в чужбина
 • Лесно сключване със своевременно приемане за застраховане 
 • Без спешни разходи в случай на неочаквани събития
 • Финансова сигурност в случай на злополука с Вас или Вашето семейство

„Пътуване в чужбина” е застраховка, включена към банкови карти. Веднъж активирано, застрахователното покритие е валидно 24ч. в денонощието по време на пътуването и покрива щети, случили се навсякъде по света, извън България. Тази застраховка покрива спешни медицински разходи, щети или други неудобства, възникнали по време на пътуването в чужбина, както и смърт и пълна и необратима загуба на автономност в резултат на злополука.

Застраховка „Пътуване в чужбина”, предлагана от нашия партньор Експресбанк, е предоставяна  безплатно на всички картодържатели на MasterCard и VisaCard.

За повече информация относно банковите карти, които може да Ви предложи Експресбанк моля натиснете тук .

Застрахователни покрития „Злополука”

 • Смърт в резултат на злополука, настъпила в чужбина
 • Смърт в резултат на злополука, настъпила на територията на България
 • Пълна и Необратима Загуба на  Автономност в резултат на злополука 

Застрахователни покритияПомощ при пътуване в чужбина”*

 • Неотложни медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Неотложно зъболечение 
 • Медицинско транспортиране и репатриране
 • Репатриране на тленни останки
 • Разходи за ковчег
 • Неотложно пътуване на свързано лице
 • Лична отговорност  - имуществени вреди 
 • Лична отговорност  - телесно увреждане
 • Забавяне на полет, отмяна на полет общо/на час
 • Забавяне на багаж
 • Загуба, кражба или повреда на багаж 
 • Правни разноски в резултат на автомобилна катастрофа

Всички застрахователни покрития за„Помощ при пътуване в чужбинаса осигурени от Комерчни пойищовна (КП). Комерчни пойищовна е чешка застрахователна компания, част от групата на Сосиете Женерал Застраховане, която предлага Общо-застрахователни продукти на територията на България съгласно принципа за свобода на предоставяне на услуги в ЕС. За повече информация за КП, натиснете тук

Размерът на обезщетението, което ще Ви бъде изплатено като картодържател в случай на неочаквано събитие, ще зависи от вида на покрития риск и от вида на банковата Ви карта.

Свали
Общи условия