Обратно към Новини

Офанзивата на Групама

28 October 2014

Списание Auto Bild 
Октомври 2014

Офанзивата на Групама

Красимир Христов е Директор Застрахователни Операции в Групама.

Започвайки кариерата си през 1994 г. като експерт по уреждане на претенции във връзка с щети на автомобили , Красимир e заемал различни позиции в застрахователната индустрия през последните 20 години.

Той се присъединява към екипа на Групама от Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитед, където като мениджър застрахователни претенции за Централна и Източна Европа е отговарял за дейността на структурите по ликвидация на щети в Централна и Източна Европа и е вземал пряко участие при уреждането на претенции и оценка на риска по отношение на най-големите и сложни случаи в областта на застраховките на имущество и отговорности.

Преди да се присъедини към QBE той е работил в продължение на повече от 7 години в ЗПАД Булстрад, където е заемал различни позиции от подписвач на моторни рискове до заместник-директор на Генерална агенция София.

Разкажете за Групама

Групама е френска застрахователна компания е със 100-годишна история, насочена към  непрекъснато развитие и адаптация към нововъзникващите икономически предизвикателства, както и към променящите се нужди на своите членове.
Сред основните акценти  в услугите на  „Групама“ за българските граждани  са достъпните цени на застраховките на автомобили от среден клас, важно предимство в този сегмент на българския пазар.

За да изпълнява своята стратегия, „Групама” инвестира преди всичко в човешкия си капитал, като разработва и прилага политика за човешките ресурси, въз основа на ангажираността на служителите и социална отговорност. В компанията работят общо 35 000 служители, от които 27 000 във Франция и 8 000 служители в цял свят.

Историята на “Групама“ в България започва през 2008-ма година, когато Groupama S.A. придобива 100 % от дружеството ДСК Гаранция и става негов едноличен собственик. Двете компании, опериращи на българския пазар – „Групама Застраховане” и „Групама Животозастраховане” са ексклузивен партньор на Банка ДСК, чрез дългосрочно споразумение за продажба на банково застрахователни продукти.

Бъдещата мисия на „Групама“ в България  включва амбициозно присъствие на пазара на автомобилното застраховане и политика, съобразена със социално отговорните ценности и ръководните принципи на компанията: достъпност, отговорност и солидарност.
До края на годината „Групама“ ще продължи да развива съществуващите и нови продукти, обърнати към нуждите на клиентите, ще продължи да развива и  активното партньорство с ДСК  и развитието на  собствена си мрежа в България. Вече имаме агенции в София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

Какви продукти предлага Групама в областта на автомобилното застраховане?

Предлагаме нови и обновени автомобилни застраховки, комбинирани в няколко застрахователни пакета. Нашият пакет "СОЛО", включва задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука на лицата в превозните средства". Продуктът „Соло“ предлага конкурентни цени, гъвкави схеми за разсрочено заплащане на застрахователната премия и най-важното – надеждна застрахователна защита от международно известна застрахователна компания.

При пакет "КОМФОРТ" се комбинират задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Злополука на лицата в превозните средства" и Каско "Комфорт" - лимитирано Каско на МПС. Застрахователния пакет „Комфорт“ е едно оптимално решение предлагащо „комфортно“ съчетание между комплексно застрахователно покритие и разумни ценови параметри.

Застраховка Каско "ПРЕСТИЖ" включва пълно Каско на МПС. Съобразен с международните стандарти за добри застрахователни практики, предлага високо ниво на сигурност и спокойствие, така че потребителите на тази застраховка да се съсредоточите върху наистина важните неща в живота.

Групама предлага и редица застраховки, свързани с пътуване. Какво представлява продукта "Помощ при пътуване", който Групама предлага?

"Помощ при пътуване" е застрахователен продукт, предлагащ покритие на разходите по възникнала необходимост от неотложна медицинска помощ при пътуване в чужбина на индивидуални туристи, организирани туристически групи или служители на фирми. В случай на изпадане в състояние, налагащо неотложна медицинска помощ,  можете да получите професионална първоначална консултация на български език и насочване към подходящо медицинско заведение от денонощен координационен център.

Продуктът включва богато разнообразие от допълнителни покрития, като обезщетение при загуба или забава на багаж, разходи за загубени документи, покритие на извънредни телефонни разходи. Различните рискове са групирани в модулни  покрития, даващи възможност за избор и различна комбинация.

Вариантът „Мултитрип“ е предназначен за често пътуващи лица и покрива  за 30, 60, 90-дневен ефективен престой в чужбина при изключително изгодни премии. Възможност за застраховане при любителско каране на ски и  професионални спортисти при участието им в състезания и тренировки.

Друг продукт, свързан с пътувания, който стартирахме отскоро е „Отмяна на пътуване“.  Продуктът е създаден в отговор на нарастващия интерес от ранни записвания за туристически пътувания, както и търсенето на по-скъпи туристически продукти. Когато периода от момента на закупуването на туристическия продукт до началото на пътуването е удължен, понякога до повече от половин година, нараства вероятността междувременно да настъпи непредвидимо събитие, което да не позволи пътуването да се осъществи. Когато става въпрос за един скъп туристически продукт, който е предплатен, проваленото пътуване освен всички други негативни емоции носи и една значителна финансова загуба. Продукта „Отмяна на пътуване“ има за цел да покрие именно тази загуба, като има и един значителен стимулиращ ефект по отношение на ранните записвания на туристически пакети. 

Файл в PDF


Сподели