Групова застраховка "Злополука" на картодържатели
Сигурност за Вас и Вашите парични средства

Застраховка "Злополука" на картодържатели е предназначена за клиенти на Банка ДСК - физически лица, на възраст от 18 г. до 74 г., титуляри на разплащателни сметки в лева или евро, по които има издадена основна карта на тяхно име или са кредитополучатели по кредитна карта в лева/евро.

Покритие „Защитена карта“ се сключва към групова застраховка „Злополука“ на картодържатели и важи за физически лица на възраст от 7 до 74 години, притежатели на банкова карта, издадена към сметка в Банка ДСК.

Застраховката предоставя защита за : 

 • Живота и здравето на картодържателя вследствие на злополука
 • Парични средства
 • Неразрешени платежни операции, извършени с банковата карта
 • Лични документи и вещи ( ключове, портфейл, чанта)

С пакетно предложение, включващо покритие "Защитена карта" и разширено покритие към застраховка "Злополука" на картодържатели Вие получавате максимална защита за Вас и Вашите парични средства денонощно в цял свят!

 • Изключително конкурентна цена
 • Покритие, валидно на територията на цял свят
 • Бърз и лесен начин на сключване на застраховката
 • Възможност за избор на покрития и застрахователни суми до 40 000 лева/евро
 • Възможност за заплащане на премията на равни месечни вноски 
 • Защита на всички допълнителни картодържатели без оскъпяване;

Основно покритие:

 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;

Разширено покритие:

 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;
 • временна неработоспособност на застрахования във връзка с хоспитализация вследствие на злополука.

Допълнително покритие „Защитена карта“: 

 • Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта:

Покриват се финансови загуби вследствие на неразрешени платежни операции, извършени с изгубена, открадната или незаконно присвоена банкова карта на АТМ или физически ПОС терминали, включително и платежни операции, наредени в интернет.

 • Защита на парични средства:

Покриват се финансови загуби вследствие на кражба или грабеж на парични средства, изтеглени с банкова карта от Застрахован на АТМ, физически ПОС терминали или на гише от банков офис на Застраховащия.

 • Защита на документи:

Възстановяват се разходи за преиздаване на дебитни и/или кредитни карти, лични документи, свидетелство за регистрация на МПС, изваждане на нови ключове и/или смяна/ремонт на брави и закупуване на чанта и/или портмоне, ако са били противозаконно присвоени чрез кражба/грабеж.

 • Защита при злополука:

Изплаща се обезщетение при злополука вследствие на нападение с цел грабеж на банковата карта и/или парични средства, което е довело до смъртта на Застрахования.

Застраховката покрива събития на територията на цял свят.

Избор на застрахователна сума по Основното покритие от 10 000 лв./евро, 25 000 лв./евро, 40 000 лв./евро.

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Банка ДСК .

 • Застрахователната премия се определя в лева/евро, в зависимост от избраното застрахователно покритие и застрахователна сума
 • Премия се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски
 • По покритие „Защитена карта“  не се дължи допълнителна премия за допълнителните картодържатели.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Специални условия "Защитена карта"
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента

При застрахователно събитие, Застрахованият е необходимо да се свърже с нас на тел. 0700 123 32 възможно най-скоро, но не по-късно от 15 дни. По покритие риск „Защита при неразрешени платежни операции“ не по-късно от 45 дни от датата на задължаване на сметката. Повече за правилата за изпращане на застрахователно обезщетение ще намерите тук:
 

Застраховка "Злополука" на картодържатели е предназначена за клиенти на Банка ДСК - физически лица, на възраст от 18 г. до 74 г., титуляри на разплащателни сметки в лева или евро, по които има издадена основна карта на тяхно име или са кредитополучатели по кредитна карта в лева/евро.

Покритие „Защитена карта“ се сключва към групова застраховка „Злополука“ на картодържатели и важи за физически лица на възраст от 7 до 74 години, притежатели на банкова карта, издадена към сметка в Банка ДСК.

Застраховката предоставя защита за : 

 • Живота и здравето на картодържателя вследствие на злополука
 • Парични средства
 • Неразрешени платежни операции, извършени с банковата карта
 • Лични документи и вещи ( ключове, портфейл, чанта)

С пакетно предложение, включващо покритие "Защитена карта" и разширено покритие към застраховка "Злополука" на картодържатели Вие получавате максимална защита за Вас и Вашите парични средства денонощно в цял свят!

 • Изключително конкурентна цена
 • Покритие, валидно на територията на цял свят
 • Бърз и лесен начин на сключване на застраховката
 • Възможност за избор на покрития и застрахователни суми до 40 000 лева/евро
 • Възможност за заплащане на премията на равни месечни вноски 
 • Защита на всички допълнителни картодържатели без оскъпяване;

Основно покритие:

 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;

Разширено покритие:

 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;
 • временна неработоспособност на застрахования във връзка с хоспитализация вследствие на злополука.

Допълнително покритие „Защитена карта“: 

 • Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта:

Покриват се финансови загуби вследствие на неразрешени платежни операции, извършени с изгубена, открадната или незаконно присвоена банкова карта на АТМ или физически ПОС терминали, включително и платежни операции, наредени в интернет.

 • Защита на парични средства:

Покриват се финансови загуби вследствие на кражба или грабеж на парични средства, изтеглени с банкова карта от Застрахован на АТМ, физически ПОС терминали или на гише от банков офис на Застраховащия.

 • Защита на документи:

Възстановяват се разходи за преиздаване на дебитни и/или кредитни карти, лични документи, свидетелство за регистрация на МПС, изваждане на нови ключове и/или смяна/ремонт на брави и закупуване на чанта и/или портмоне, ако са били противозаконно присвоени чрез кражба/грабеж.

 • Защита при злополука:

Изплаща се обезщетение при злополука вследствие на нападение с цел грабеж на банковата карта и/или парични средства, което е довело до смъртта на Застрахования.

Застраховката покрива събития на територията на цял свят.

Избор на застрахователна сума по Основното покритие от 10 000 лв./евро, 25 000 лв./евро, 40 000 лв./евро.

Можете да сключите тази застраховка в най-близкия клон на Банка ДСК .

 • Застрахователната премия се определя в лева/евро, в зависимост от избраното застрахователно покритие и застрахователна сума
 • Премия се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски
 • По покритие „Защитена карта“  не се дължи допълнителна премия за допълнителните картодържатели.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Специални условия "Защитена карта"
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента

При застрахователно събитие, Застрахованият е необходимо да се свърже с нас на тел. 0700 123 32 възможно най-скоро, но не по-късно от 15 дни. По покритие риск „Защита при неразрешени платежни операции“ не по-късно от 45 дни от датата на задължаване на сметката. Повече за правилата за изпращане на застрахователно обезщетение ще намерите тук:
 

Подобни продукти